Akademik Birim Kalite Komisyonu

Doç.Dr. Ünal İSPİR
BAŞKAN
Öğr.Gör. Fahrettin Burak DEMİR
Üye
Dr.Öğr.Üye. Gül Seda ACET İNCE
Üye
Dr.Öğr.Üye. Nuri HACIEVLİYAGİL
Üye
Öğr.Gör.Dr. Ahmet KAZAN
Üye
Öğr.Gör. Arif GÜMÜŞ
Üye
Ayla ÇETİNTAŞ
Öğrenci Temsilcisi