Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAZAN
Öğr.Gör. Fatih OKUMUŞ
Öğr.Gör. Fahrettin Burak DEMİR