Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

 
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN AMACI:
Bilgi ve iletişim teknolojileri çağımızın vazgeçilmez ihtiyaçları olarak yaşamın hemen her alanında etkin olarak kullanılmaktadır. Buna paralel olarak bilgisayar teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilgisayar teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için özel planlamalar yapılmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar teknolojileri alanında bilgi sahibi bireylerin yetiştirilmesi ve istihdam edilmeleri önemli bir konudur. Bu bağlamda bölümümüzün amacı;
Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve inkılâp tarihi konusunda bilgili; iyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip; mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen;  orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip; bilgisayar alanındaki temel kavramları bilen; yazılım (PC, ağ ortamı ve internet) planlama ve tasarımında görev alıp takım çalışması yürütebilen; yazılım, kurulum ve test işlemlerini yapabilen; veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alabilen; kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurup kullanabilen ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak uygulamalar üretebilen; yaygın karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit edip sorunlara çözüm üretebilen; donanım keşif ve kurulması işlemini yapabilen; kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanıyıp yaygın olanları kullanabilen; toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen; mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanların yetiştirilmesidir.
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN İSTİHDAM OLANAKLARI:
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri” unvanı ile; bilgisayar programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ:
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS ( Dikey Geçiş Sınavı)’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Bilişim Sistemleri Mühendisliği”, “Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği” ve “Bilgi Teknolojileri” Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
 
 
 
 
 
 
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN PROGRAM ÇIKTILARI
 1. Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
 2. Bilişim problemlerinin belirlenmiş çözümü için verilen analiz ve modelleme yöntemlerini adlandırabilme
 3. Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanabilme
 4. Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlayarak test edebilme
 5. Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışabilme
 6. Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilme
 7. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
 8. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahip olabilme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
 1. Matematik ve hesaplama konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 2. Bilgisayar bilimleri konularında giriş düzeyinde uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahiptir.
 3. Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini ve cihazlarını kullanır.
 4. Bilişim problemlerinin belirlenmiş çözümü için verilen analiz ve modelleme yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
 5. Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
 6. Veritabanını yönetir ve mesleğinde iş planlaması yapar.
 7. Web projesi hazırlar ve uygular.
 8. Görsel düzenlemeler yapar, web projesi için html seviyesinde kod yazar, veritabanını yönetir,  açık kaynak kodlu programlar yazar.
 9. Bilgisayar programı hazırlamak için gerekli olan platform ve ürünleri belirler, program yazar, test eder ve kurulumunu yapar.
 10. Belirtimleri tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlar ve test eder.
 11. Çıkan sonuçları yorumlama becerilerine sahiptir.
 12. Bir bilgi işleme sisteminin donanım ve yazılım bileşenlerini kalitesi yüksek olacak şekilde analiz eder ve tasarlar.
 13. Bireysel olarak veya takım halinde etkin çalışır.
 14. Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izler.
 15. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 16. İngilizce dilini uluslararası alanlarda yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilmek adına etkin kullanır.
 17. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
 
 
 
 
 
 
 
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENİM ÇIKTILARI İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ
 
P.Ç-1
P.Ç-2
P.Ç-3
P.Ç-4
P.Ç-5
P.Ç-6
P.Ç-7
P.Ç-8
Ö.Ç-1
X
 
 
 
 
 
 
 
Ö.Ç-2
X
 
 
 
 
 
 
 
Ö.Ç-3
 
 
 
 
 
X
 
 
Ö.Ç-4
 
X
 
 
 
 
 
 
Ö.Ç-5
 
 
X
 
 
 
 
 
Ö.Ç-6
 
 
 
X
 
 
 
 
Ö.Ç-7
 
 
 
X
 
 
 
 
Ö.Ç-8
 
 
 
X
 
 
 
 
Ö.Ç-9
 
 
 
X
 
 
 
 
Ö.Ç-10
 
 
 
X
 
 
 
 
Ö.Ç-11
 
 
 
X
 
 
 
 
Ö.Ç-12
 
 
 
X
 
 
 
 
Ö.Ç-13
 
 
 
 
X
 
 
 
Ö.Ç-14
 
 
 
 
 
X
 
 
Ö.Ç-15
 
 
 
 
 
 
X
 
Ö.Ç-16
 
 
 
 
 
 
X
 
Ö.Ç-17
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ/BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
1.SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD
DERS ADI
Te
Uy
K
D.Saati
Z/M/S
AKTS
TA.193
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I
2
0
2
2
Z
2
TÜ.191
TÜRK DİLİ I
2
0
2
2
Z
2
İN.197
YABANCI DİL I
3
0
3
3
Z
2
BT.151
MATEMATİK
3
0
3
3
Z
3
BT.155
WEB TASARIMININ TEMELLERİ
2
1
3
3
M
4
BT.169
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA
3
1
4
4
M
6
BT.171
GRAFİK VE ANİMASYON
2
1
3
3
M
4
BT.173
İŞLETİM SİSTEMLERİ
2
1
3
3
M
4
BT.175
OFİS YAZILIMLARI
2
1
3
3
M
3
TOPLAM
30
1.SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD
DERS ADI
Te
Uy
K
D.Saati
Z/M/S
AKTS
TA.194
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II
2
0
2
2
Z
2
TÜ.192
TÜRK DİLİ II
2
0
2
2
Z
2
İN.198
YABANCI DİL II
3
0
3
3
Z
2
BT.152
MESLEKİ MATEMATİK
3
0
3
3
M
3
BT.160
VERİ TABANI VE YÖNETİMİ
3
1
4
4
M
5
BT.170
NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
3
1
4
4
M
5
BT.172
BİLGİSAYAR DONANIMI VE DENETİMİ
2
1
3
3
M
4
Sosyal Seçmeli(*)
3
 BT.166
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI
3
0
3
3
S
3
BT.174
İLETİŞİM
3
0
3
3
S
3
Teknik Seçmeli(**)
4
BT.176
İNTERNET GÜVENLİĞİ
2
1
3
3
S
4
BT.178
YAZILIM GELİŞTİRMEDE TEST VE DENETİM
2
1
3
3
S
4
 TOPLAM
30
2.SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD
DERS ADI
Te
Uy
K
D.Saati
Z/M/S
AKTS
BT.271
MESLEKİ YABANCI DİL
2
0
2
2
M
3
BT.273
İNTERNET PROGRAMCILIĞI -1
3
1
4
4
M
5
BT.275
AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ
2
1
3
3
M
4
BT.277
BİLGİSAYAR AĞLARI
3
1
4
4
M
5
BT.279
JAVA PROGRAMLAMA-1
3
1
4
4
M
6
Mesleki Seçmeli Dersler(*)
4
BT.281
MİKROİŞLEMCİLER
2
1
3
3
S
4
BT.283
GÖRSEL PROGRAMLAMA
2
1
3
3
S
4
Sosyal Seçmeli(**)
3
BT.285
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
2
0
2
2
S
3
BT.287
ÜRETİM VE PAZARLAMA
2
0
2
2
S
3
 TOPLAM
30
2.SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD
DERS ADI
Te
Uy
K
D.Saati
Z/M/S
AKTS
BT.254
SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI
2
2
3
4
M
5
BT.272
İNTERNET PROGRAMCILIĞI-2
3
1
4
4
M
6
BT.274
JAVA PROGRAMLAMA-2
3
1
4
4
M
6
BT.276
MOBİL PROGRAMLAMA
3
1
4
4
M
6
Mesleki Seçmeli Dersler(*)
4
BT.280
GİRİŞİMCİLİK
2
1
3
3
S
4
BT.282
E-TİCARET UYGULAMALARI
2
1
3
3
S
4
Sosyal Seçmeli(**)
3
BT.284
İŞLETME YÖNETİMİ
2
0
2
2
S
3
BT.286
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA
2
0
2
2
S
3
BT.288
SOSYAL MEDYA
2
0
2
2
S
3
TOPLAM
30
 BT.278
STAJ
0
0
0
0
Z
8
  * Bu derslerden bir ders seçilmek zorundadır.
** Bu derslerden bir ders seçilmek zorundadır.
 
DERS İÇERİKLERİ
1.SINIF GÜZ YARIYILI
(T  U  K  AKTS)
TA.193 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I                      (2    0   2         2  )
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılısını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savası’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.
TÜ.191 Türk Dili I                                                              (2    0   2         2  )
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.
İN.197 Yabancı Dil I                                                                       (3    0   3         2  )
Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar.
BT.151 Matematik                                                              (3    0   3         3 )
Kümeler ve sayılar, sayılarla ilgili  işlemler ve  sayı sistemleri, Diziler ve sayı dizilerinde dört işlemler, Aritmetik ve geometrik diziler, Fonksiyonlarda temel işlemler, Fonksiyon çeşitleri ve grafikler, Üstel fonksiyonlar, Logaritma, İistatistik ve kavramlar, Denklem  kavramı, Eşitsizlik kavramı, Türev, Fonksiyon grafikleri.
BT.155  Web Tasarımının Temelleri                                 (2    1   3         4 )
İnternet ve WEB Tanımları, Html Temel Etiketleri, Metin ve Görünüm Etiketleri, Bağlantı (Köprü) Oluşturma, Tablo İşlemleri, Formlar, Çerçeveler, Çoklu Ortam Araçları, Stil Şablonu(CSS) Temelleri, Stil Şablonu(CSS) Özellikleri, Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri, Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri.
BT.169 Algoritma ve Programlama                                  (3    1   4         6 )
Algoritma, Akış Diyagramı, Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit, Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler, Karar Yapıları, Döngü Kontrolleri, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Değer Döndürmeyen Alt Programlar, Değer Döndüren Alt Programlar, Dosyalama Mantığı ve Dosya Erişimi, Arama ve Sıralama Algoritmaları.
            BT.171 Grafik ve Animasyon                                            (2    1   3         4 )
Program Giriş Ayarları, Araç Paneli, Vektör Araçları, Metin Düzenleme İşlemleri, Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları, Canlı Filtreler, Katman İşlemler, Dilimler ve Etkin Bölgeler, Düğmeler ve Açılır Menüler, Sayfalar, Hareketli Resimler, Slayt Gösterisi, Optimizasyon ve Dışa Aktarma, WEB Tasarım Editörü ile Çalışma.
            BT.173 İşletim Sistemleri                                                    (2    1   3          4 )
İşletim Sistemleri, İşletim Sistemi Kurulumu, Sistem Özellikleri, Denetim Masası, Grup İlkeleri, İşletim Sistemini Çoğaltmak, Güvenlik Yazılımları, Ofis Yazılımları, Diğer Uygulama Yazılımları.
 1. 175 Ofis Yazılımları (2    1  3         3 ) 
Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri, Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri, Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler,  Makrolar, Özelleştirme, Çalışma Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri, Formüller, Fonksiyonlar, Grafik İşlemleri, Veri Analizi, Yazdırma, Çalışma Alanı, Slayt İşlemleri, Tasarım, Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları, Internet Kavramları, E-Posta.
1.SINIF BAHAR YARIYILI
TA.194 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II                    (2    0   2         2  )
Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya’dan Lozan’a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye’nin gündemi.
TÜ.192 Türk Dili II                                                            (2    0   2         2  )
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
İN.198 Yabancı Dil II                                                         (3    0  3          2  )
Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.
BT.152  Mesleki Matematik                                               (3    0   3         3  )
Analitik ve nümerik çözümler, Matris ve matris işlemleri, Hata analizi, Denklem sistemleri ve lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü, Lineer denklem sistemlerinin nümerik yöntemlerle çözümü, Eğri uydurma yöntemleri, İnterpolasyon teknikleri, Çokgenler, açılar, çember ve dairede geometrik uygulamalar, Geometrik cisimler, Koordinat sistemleri, Temel trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar.
            BT.160 Veri Tabanı ve Yönetimi                                       (3    1   4         5 )
Veritabanı İhtiyaç Analizi, Normalizasyon, Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek, Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak, İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak, DML Sorgularını Kullanmak, Veritabanı Yönetimi Yapmak, Veritabanı Güvenliğini Sağlamak.
            BT.170 Nesne Tabanlı Programlama                                 (3    1   4        5 )
Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması, Sabit, Değişken ve Nesne Kullanımı,  Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Dosya İşlemleri, Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı, Lokal ve Global Referanslar, Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Standart Bileşenler, Gelişmiş Bileşenler, Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları.
BT.172 Bilgisayar Donanımı ve Denetimi                         (2    1   3       4 )
Statik (Durgun) Elektriğe Karşı Önlemler, Donanım Malzemelerinin Özellikleri, Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi, Anakart, İşlemci ve Bellek Birimleri, Disk Sürücüleri, Donanım Kartları, Çevre Birimleri, BIOS, Hata Mesajları, Endüstriyel bilgisayarlar, Bilgisayar içi hızlı data ölçme ve kontrol kartları, sinyal işleme ve ölçme modülleri, endüstriyel haberleşme, PC tabanlı haberleşme kontrolü, Uzaktan data ölçme ve kontrol modülleri, dağınık data ölçme ve kontrol sistemleri.
BT.166 Kalite Güvencesi Ve Standartları                          (3   0  3         3 )
Standardizasyonla ilgili işlemler, Üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartlar, Kalite kavramı, Muayene kavramı, Toplam Kalite Kontrol, PUKO döngüsü, İstatistikî Kalite Kontrol Kavramı, Örnek Alma Yöntemleri, Veri Toplama Teknikleri, Kontrol Diyagramlarının Uygulanması, Normal dağlım eğrisinin özellikleri, Normal dağılım  eğrisinin kalite kontrolünde kullanılması, Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramları, EFQM Mükemmellik Modeli, Liderlik Kavramı, Stratejik Yönetim, Kalite Teknikleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kaynak Yönetimi Sistemi, 5S Motivasyon, Ekip Çalışması İletişim, Öneri sistemi, Bilgi Yönetimi, Cevre Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Süreç Yönetim Sistemi, Müşteri İlişkileri, Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri, İş Güvenliği Sistemleri, Üretim Sistemleri, Anket Geliştirme, Kurumsal Performans Yönetimi.
BT.174 İletişim                                                                    (3   0   3          3 )
Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim kurmak, biçimsel (formal) iletişim kurmak, biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak.
BT.176 İnternet Güvenliği                                                   (2    1   3         4 )
İnternet Güvenliğine giriş ve Veri iletişimi, OSI Başvuru modeli, TCP/IP ve Port kavramı, IP Paketleri, Etik ve Güvenlik,ARP Dinleme, Şifreleme ve teknikleri, Hash Algoritmaları ve Kullanım Alanları ve Veri Bütünlük Algoritmaları, Genel Sistem Saldırıları, Genel İstismar Metotları.
 
 
 
BT.178 Yazılım Geliştirmede Test ve Denetim                 (2    1   3         4  )
Güvenli ve kaliteli tasarım geliştirme, kodlama ve hata bulma, kontrol dokümantasyonu, anlaşılır program yazma. Test yöntemleri. White-box ve Black-box testleri. Doğrulama ve Geçerleme. Uygulama güvenlik açıklarını test ve denetimini yapan araçları kullanma.
2.SINIF GÜZ YARIYILI
            BT.271 Mesleki Yabancı Dil                                              (2   0   2          3  )
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Mesleki terim, kavram ve terminoloji, İşletim sistemi kurulum dokümanları, İşletim sistemi hata mesajları, İşletim sistemi yardım dosyaları, Program dili hata mesajları, Program dili yardım dosyaları, Program dilinde kullanılan terimler, Bilgisayar çevre birimleri dokümanları.
BT.273 İnternet Programcılığı-1                                        (3    1   4         5  )
Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi, Değişkenler ve Sabitler, Operatörler, Karar Kontrol Yapıları, Döngü Kontrol Yapıları, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Diziler ve Nesneler, Dosyalama İşlemleri, WEB Form Uygulamaları, Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri, Veritabanı İşlemleri-1, Veritabanı İşlemleri-2, XML ve WEB servisleri -1, XML ve WEB servisleri -2.
BT.275 Açık Kaynak İşletim Sistemi                                 (2   1   3          4  )
Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı, Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri, Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı, Açık Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları, Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları, İnternet Bağlantısı, Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri, Açık Kaynak İşletim Sistemi Editörleri, Program Kurma ve Güncelleme, Kabuk İşlemleri, Dosya ve Dizin Paylaşımı.
BT.277 Bilgisayar Ağları                                                   (3    1   4          5 )
Bilgisayar ağlarına giriş, temel kavramlar, Protokol katmanları, Uygulama katmanı: HTTP, FTP, SMTP, DNS, P2P protokoller, TCP protokolü, IP protokolü, Yönlendirme algoritmaları, Broadcasting, Multicasting,  Çoklu erişim protokolleri, Ethernet, Bağlantı düzeyi adresleme, Anahtarlayıcılar, PPP, ATM, MPLS, Kablosuz Ağlar, 802.11 Protokolü.
BT.279 Java Programlama-1                                             (3   1  4         6  )
Programlama dilini (java) kurabilme ve kullanabilme. Bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görev açısından düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişikler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme.
BT.281 Mikroişlemciler                                                       (2    1   3         4  )
Mikroişlemci, mikrobilgisayar nedir, asembler dili, makine dili, kaydediciler, donanım yapıları, RAM, ROM, EPROM, EEPROM,hafıza yapıları , mikroişlemci iç yapısının incelenmesi,  mikroişlemci aritmetik mantık ve kontrol ünitesi, akümülatör yapısı, mikroişlemci veri yolu, data yolu yapısı, mikrobilgisayar dizaynı, adresleme mantığı, makine dilindeki komutların mikrobilgisayar üzerinde çalışması, 8080, 8085 asembler dili, assembler dili makine dili dönüşümleri, assembler dili komutları, analog ve dijital dönüştürücüler, 8086, 80286, 16 bitlik mikroişlemciler, adresleme modları, kesme yapıları, portların kullanımı, korumalı mod adresleme yapısı.
            BT.283 Görsel Programlama                                               (2    1   3       4  )
Program yazımına hazırlık yapmak, Programın ara yüz ayarlarını yapmak, Programın temel parçalarını kullanmak, Programlama komutlarını yazmak, Gelişmiş program kodları yazmak, Uygulamadaki hataları bulmak ve test etmek, Veritabanı ile çalışmak, Web sayfası hazırlamak.
BT.285 Araştırma Yöntem ve Teknikleri                         (2   0   2          3  )
Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma.
BT.287 Üretim ve Pazarlama                                             (2   0   2          3  )
Üretim Yönetimine Giriş, Üretim Sistemlerinin Tasarımı, Stok Ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Yönetimi, Teknolojik Gelişmeler Ve Üretim Sistemleri, Pazar, Pazarlama Çevresi Ve Tüketici, Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazar Araştırması, Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi Ve Konumlandırma, Fiyat Ve Fiyatlandırma, Toptancılık Ve Perakendecilik, Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazarlamada Kontrol Ve Sosyal Sorumluluk.
2.SINIF BAHAR YARIYILI
            BT.254 Sistem Analizi ve Tasarımı                                    (2    2   3         5  )
Alana Yönelik Proje Konusunu Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Projenin Konularını ve Çalışma Ortamını Analizlerle Belirlemek, Proje İçerisinde Kaydedilecek Verileri ve Türlerini Tespit Etmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Projenin Algoritma ve Akış Şemasını Belirlemek, Projenin Çalışacağı Platformunu Kurmak, Yapılan Hazırlıkları Sunmak, Projenin Ana Konularının Kodlarını Yazmak ve Test Etmek, Projeyi Sunmak, Proje İçin Detay Önerileri Almak, Kod Yazmak ve Test Etmek, Projenin Sunumu, Proje Kurulum Paketini Hazırlamak, Projenin Tüm Aşamalarını İçeren Rapor Kitapçığını Hazırlamak.
BT.272 İnternet Programcılığı -2                                             (3   1  4       6)
Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlama, Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliği, Karar kontrol deyimleri döngü kontrol deyimleri, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Hazır fonksiyonlar, Dizi işlemleri, Dosya işlemleri, Web formları, Sayfalar arası veri aktarımı, Veritabanı bağlantısı, Veritabanı işlemleri–1, Veritabanı işlemleri–2, XML uygulamaları ve web servisleri.
           
            BT.274 Java Programlama-2                                                    (3   1  4       6)
Bileşenlerin ileri düzey kullanımı, Veri tabanı uygulamaları, İnternet uygulamaları, bileşen oluşturma ve yeni bileşenler türetme.
            BT.276 Mobil Programlama                                                     (3   1  4      6)
Mobil programlamaya genel bakış ve içerik, Geliştirme ortamının gereksinimleri ve kurulumu, Kullanıcı arayüzü tasarlamak, Intents, Intent Filters, Broads, BroadReceivers, Tercihler (prefences) ve dosya yönetimi, Veritabanı yönetimi ve içerik sağlayıcılar, İnternet Erişimi, Arka plan işlemleri, Servis ve alarm kavramları, Konumlandırma ve harita yönetimi.
BT.280 Girişimcilik                                                                     (2    1   3     4)
Girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı.
BT.282 E-Ticaret Uygulamaları                                                (2    1   3     4)
Elektronik Ticaretin Tanımı, Amaçları ve Araçları, Elektronik Ticaretin Kapsamı, Getirdiği Değişimler, E-İş ve E-Pazarlama Kavramları, internette E-İş Modelleri, Pazar, Müşteri, Rakip Analizinde İnternetin Kullanılması ve E-Ticarette Pazar Araştırması, E-Ticaret Modelleri, E-Ticaret Süreci (Fikir Süreci, Tedarik Süreci, Ödeme Süreci), İnternet Ortamında Elektronik Ticaret Ortamları, İlgili Web Siteleri, E-Pazaryerlerini Seçerken İzlenecek Yöntem, Elektronik Ticaretin Olumlu ve Olumsuz Yanları, E-Ticaret’in Firma Açısından ve Müşteri Açısından Faydaları, Elektronik Ticarette Güvenlik, Elektronik Ticaret ile ilgili Hukuki Düzenlemeler, E-Ticarette Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar.
BT.284 İşletme Yönetimi                                                          (2    0   2      3 )
Mikroekonomik verileri takip etmek, makroekonomik göstergeleri analiz etmek, pazardaki boşlukları tespit etmek, yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçmek, yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, işletmenin çevresini tanımak, talep analizi ve tahmini yapmak,  işletmenin kuruluş yerini belirlemek, işletmenin hukuksal yapısını belirlemek, iş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak, tahmini gelir-gider hesabını yapmak, iş yeri ve üretim planı yapmak, yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek, uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.
BT.286 Etkili ve Güzel Konuşma                                            (2    0   2      3 )
Doğru ses ve nefes alıştırmaları, Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları. Türkiye Türkçesine özgü tonlama,vurgu, artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar. Sözsüz iletişim ( beden dili ), kişisel imaj ve resmî ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları.
 
BT.288 Sosyal Medya                                                               (2    0   2      3 )
Sosyal Medyada Yerel ve Küresel Trendler, Sosyal Medya ve Pazarlama Uygulamaları, Gelişmiş Sosyal Medya Kanalları ve Pazarlama Uygulamalarında Kullanımı, Gelişmekte Olan Sosyal Medya Kanalları ve Pazarlama Uygulamalarında Kullanımı,  B2B Pazarlama ve Sosyal Medya, Sosyal Medya ve Halkla İlişkiler.