Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Doç.Dr.Ünal İSPİR
BAŞKAN-YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ

Öğr.Gör.Dr. Fahrettin Burak DEMİR
Müdür Yardımcısı
Dr.Öğr.Üye. Gül Seda ACET İNCE
Müdür Yardımcısı
Prof.Dr. Fatih AKDEMİR
Üye
Dr.Öğr.Üye. Mustafa Erkan ÖZGÜR
Üye
Dr.Öğr.Üye. Başar ALTINTERİM
Üye

Nail KORKMAZ
RAPORTÖR