İdari Personel

Nail KORKMAZ
Yüksekokul Sekreteri
Rüstem KORKMAZ
Memur
Şerife GÜLER
Kütüphane / Memur
Buket BARSAN
Yardımcı Hizmetler Tahakkuk
Sabri AKSOY
Şef
Abdurrahman EKİNCİ
Yardımcı Hizmetler Taşınır Kayıt