İdari Personel

Nail KORKMAZ
Yüksekokul Sekreteri
Rüstem KORKMAZ
Memur
Şerife GÜLER
Kütüphane / Memur
Buket BARSAN
Yardımcı Hizmetler Tahakkuk
Abdurrahman EKİNCİ
Yardımcı Hizmetler Taşınır Kayıt
Recep ÖZTÜRK
Yardımcı Hizmetler Öğrenci İşleri
Sabri DEĞİRMENCİ
Yardımcı Hizmetler
Zeliha KAPILI
Yardımcı Hizmetler
Ersin COŞKUN
Güvenlik Birimi
Ali TANIŞIK
Güvenlik Birimi
Hüseyin ÜRKMEZ
Güvenlik Birimi