İdari Personel

Nail KORKMAZ
Yüksekokul Sekreteri
Rüstem KORKMAZ
Memur
Şerife GÜLER
Kütüphane / Memur
Buket BARSAN
Yardımcı Hizmetler Tahakkuk
Abdurrahman EKİNCİ
Yardımcı Hizmetler Taşınır Kayıt
Zeliha KAPILI
Yardımcı Hizmetler
Ersin COŞKUN
Güvenlik Birimi
Ali TANIŞIK
Güvenlik Birimi
Hüseyin ÜRKMEZ
Güvenlik Birimi