Kayıt Yaptıracak Öğrencilerimiz İçin Burs Duyurusu

Kayıt yaptıran her öğrenciye her eğitim öğretim yılının Eylül ayından Haziran ayına (Haziran ayı dahil
değil) kadar aylık en az 250 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) burs verilir. Ancak öğrencilik hakkını kaybeden,
devam mecburiyetini sağlamayan, genel ortalaması 1. Sınıfın sonunda 2.00’ın altında kalan veya
herhangi bir disiplin suçu işleyen öğrencinin bursu kesilir. Bursun aylık miktarı 250 TL (İkiyüzelli Türk
Lirası) dan az olmamak üzere her eğitim öğretim yılı başında belirlenecektir.
NOT: BU MİKTAR 2019-2020 ÖĞRETİM DÖNEMİ İÇİN 300 TL OLARAK BELİRLENMİŞ OLUP, 2020-2021  ÖĞRETİM DÖNEMİ İÇİN HENÜZ AÇIKLANMAMIŞTIR.