Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

Genel Bilgiler

Ülkemizde, 1999 Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem sonucu büyük kayıplar ve  acılar yaşanmıştır. Bu acı tecrübeden sonra üniversitelerimizde afet ve acil durum kurtarma personeli yetiştiren birçok bölüm ile afet uygulama ve araştırma merkezleri açılmıştır. Bu amaçla; ülkemizin afet ve acil durumlara yönelik yetişmiş personel kaynağını oluşturmak ve geliştirmek için, üniversitemiz bünyesinde de Sivil savunma ve İtfaiyecilik Programı açılmıştır. İtfaiyecilik mesleğini, gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaştırmak, itfaiye uygulamalarını en iyi şekilde yapmak, bu amaçla kullanılan ekipmanın teknik özelliklerini ve uygulama yöntemlerini bilmek ve geliştirmek çok önem arz etmektedir.

Programın Amacı ve Hedefleri

Programın genel olarak amacı; kamu kurum, kuruluş ve özel sektörde, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkeleriniöğrenip karşılaşacakları problemlerin çözebilen, sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilen, bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, mesleki ve etik sorumluluk bilinci, itfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olabilme, bilgi ve becerilerini sivil savunma ve itfaiye alanında uygulayabilen teknik eleman yetiştirmektir.

Misyon

Vizyon

Program Öğrenme Çıktıları

1 .   Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar.
2 .   Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir.
3 .   En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma
4 .   Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma

5 .   Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir.
6.    İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir.
7 .   Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir.
8.    Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir.
9.    Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar.
10.    İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir.
11.   Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder.
12.    Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır.
13.    Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır.
14.    Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir.
15.    Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır.

Alınacak Derece

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı`ndan mezun olan öğrencilere `önlisans diploması` verilir.

Kabul Koşulları

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Mezun Olan Adayların Çalışabileceği Alanlar

Sivil savunma ve itfaiyecilik programını başarıyla bitirenler itfaiye daire başkanlıklarında ve itfaiye müdürlüklerinde itfaiye eri, itfaiye çavuşu ve itfaiye amiri olarak görev alabilmektedir.
Sivil savunma ve itfaiyecilik programı mezunları, il afet acil durum müdürlüğü ve il afet acil durum arama kurtarma birlik müdürlüklerinde tekniker ve arama kurtarma teknikeri olarak görev yapabilmektedir.
Sivil savunma ve itfaiyecilik programını başarıyla bitirenler, özel sektörde acil durum ekiplerinde görev alabilir ve bu ekipleri yönetebilmektedir.
Ülkemizde havalimanlarında uçuş güvenliği Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde 2005 yılına kadar itfaiye adı altında yürütülmüştür. Bu hizmetin önemi ve uluslararası standartların gereği olarak 03.10.2005 tarihinde bakanlar kurulu kararıyla DHMİ bünyesindeki itfaiye unvanı, ARFF (hava kurtarma ve yangınla mücadele) unvanını olarak değiştirilmiştir. Bu ekipler Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Standartlarına göre havadaki ve yerdeki uçaklarda meydana gelebilecek kaza-kırım ve acil durumlara müdahale etmektedir. Havaalanlarında uçuş güvenliğini sağlayan ekibin teknik personelden oluşmasından dolayı bu ekipler  Sivil savunma ve itfaiyecilik programı mezunlarından oluşmaktadır.

Mezun Olacak Öğrencilerin Dikey Geçiş Yapabilecekleri Alanlar

 Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile
•     Acil Yardım ve Afet Yönetimi
•    Sosyal Hizmet
Bölümlerine  devam edebilirler.

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

DOĞANŞEHİR VAHAP KÜÇÜK MESLEK YÜKSEKOKULU

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK

PROGRAMI DERS MÜFREDATI

                                                                

 1. YARIYIL

 

Ders kodu

Ders

Teorik

Uygulama

 

Toplam

Z /M/ S

AKTS

TU 191

Türk Dili I

2

0

2

Z

2

TA 193

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi I

2

0

2

Z

2

İN 197

Yabancı Dil I

3

0

3

Z

3

İT 101

Genel Matematik

3

0

3

Z

4

İT 103

Genel İletişim

3

0

3

Z

4

İT 105

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği

3

0

3

M

4

İT 107

Sivil Savunma ve Korunma Bilgisi

3

0

3

M

4

İT 109

İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi

2

1

3

M

4

İT 111

Bilgisayar Teknolojileri

2

1

3

Z

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. YARIYIL

 

Ders kodu

Ders

Teorik

Uygulama

 

Toplam

Z /M/ S

AKTS

TU 192

Türk Dili I

2

0

2

Z

2

TA 194

Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi I

2

0

2

Z

2

İN 198

Yabancı Dil II

3

0

3

Z

3

İT 104

Yangına Müdahale Esasları

3

1

4

Z

4

İT 108

Arama Kurtarma Teknikleri I

2

1

3

Z

3

İT 110

Yanma ve Yangın Bilgisi

3

0

3

Z

4

İT 112

Yapı ve Tesisat Bilgisi

3

0

3

Z

4

Seçmeli Dersler

İT 106

Acil Durum Yönetimi

3

0

3

M

4

İT 102

Afet Psikolojisi

3

0

3

M

4

İT 114

Hayatı İdame

2

1

3

M

4

İT 116

Endüstriyel Yangınlara Müdahale

3

0

3

M

4

İT 118

İş Hukuku

3

0

2

S

4

 

 

 1. YARIYIL

 

 

Ders kodu

Ders

Teorik

Uygulama

Toplam

Z /M/ S

AKTS

İT 201

Yangın Güvenliği ve Önlemleri I

3

0

3

Z

4

İT 203

Arama ve Kurtarma Teknikleri II

2

1

3

Z

3

İT 207

Deprem Bilgisi

2

0

2

Z

2

İT 209

Temel İlk Yardım

2

1

3

Z

4

İT 211

Tehlikeli ve Yanıcı Maddeler

3

0

3

Z

4

İT 213

İtfaiyecilik Spor Eğitimi -I

2

1

3

Z

4

İT 215

Yapılarda Yangın Güvenliği ve Proje Bilgisi

3

0

3

Z

3

Seçmeli Dersler

İT 205

Elektrik Tesisat Bilgisi

2

0

2

M

3

İT 217

Deniz Yangınları

1

1

2

M

3

İT 219

Kalite yönetim Sistemleri

2

0

2

S

3

İT 221

Oryantiring

1

1

2

S

3

 

 1. YARIYIL

 

 

Ders kodu

Ders

Teorik

Uygulama

Toplam

Z / S

AKTS

İT 202

Yangın Güvenliği ve Önlemleri II

3

0

3

Z

4

İT 204

Girişimcilik

3

0

3

Z

4

İT 206

Yangın İncelemesi

3

1

4

Z

4

İT 208

İtfaiyecilik Spor Eğitimi II

2

1

3

Z

4

İT 210

Kriz Yönetimi

3

0

3

Z

4

İT 212

Malzeme Bilimi

3

0

3

Z

4

Seçmeli Dersler

İT 214

Rapor Yazma Teknikleri

3

0

3

M

3

İT 218

Orman Yangınları

3

0

3

M

3

İT 220

İtfaiye Mevzuatı ve Standartları

3

0

3

M

3

İT 222

Liderlik ve Ekip Yönetimi

2

0

2

S

3

İT 224

Çevre Koruma

2

0

2

S

3

 

 

 

İT 216

Staj

0

0

0

Z

8

 

 

 

 

 

 

 

 

I.YARIYIL                                                                                                                                          (T U K  AKTS)

 

 1. GENEL MATEMATİK (3 0 3 4)                                    

Sayı sistemleri onluk,sekizlik, gibi,ondalık sayılar,köklü sayılar. Üslü sayılar ve işlemler. Köklü sayılar ve işlemler. Cebirsel ve aritmetik sistemler. Fonksiyonlar ve özellikleri yapılan işlemler. Fonksiyonların grafikleri ve grafiklerin okunması. İkinci dereceden denklemler ve çözümleri. İkinci dereceden denklemlerin grafikleri. Trigonometri. Trigonometrik denklemlerin çözümü. Komplex sayılar. Komplex sayılar kuvvet ve köklerin hesaplanması. Logaritma.

 1. GENEL İLETİŞİM          (3 0 3  4)                  Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilmek, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek, iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilmek amacı ile gerçekleştirilen grup etkinlikleri.

 1. İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ (3 0 3 4)                         

Yangın Güvenliği nedir?, (Korunma – Önlem, Söndürme), İtfaiyenin tarihçesi (Geçmişteki Durum, Günümüzdeki Durumu, Dünya Ülkelerindeki Durumu), İtfaiye Organizasyonu (Yerel, Gönüllü, Askeri, Sanayi, Orman , Deniz), İtfaiye ve İtfaiyecinin Görevleri, Çalışma Alanları, Motivasyon.

 1. SİVİL SAVUNMA VE KORUNMA BİLGİSİ (3 0 3  4)              

Sivil  Savunma  ve  Korunma  Dersine  Giriş,  Sığınaklar  ‐  Karartma  ‐  İaşe  ve  Depolama  İşlemleri,  Korunma  tedbirleri,  Sivil  Savunma  Planlarının  hazırlanması,  KBRN  tehlikeleri  ve  riskleri,  KBRN  müdahale  yöntemleri,  Temizlik  ve  arındırma  faaliyetleri, KBRN olaylarında olay yeri yönetimi, Özel Konu: Sektörden Uzmanların Deneyimlerinin Değerlendirilmesi.

 1. İTFAİYE ARAÇ VE MALZEME BİLGİSİ (2 1 3 4)                       

İtfaiyede kullanılan araç ve malzemelerin tarihsel gelişimi, Genel Malzeme Bilgisi, Personel Koruyucu Donanımları, Söndürme Gereçleri, Kurtarma Ekipmanları.

 

 

 

 1. TÜRK DİLİ I (2 0 2 2)

Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.

 1. ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ I (2 0 2 2)         

Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılısını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savası’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.

 1. YABANCI DİL I (3 0 3 4)              

Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karsılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar.

 1. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI  (2+1) AKTS 3

Bilgisayarın Tarihi Gelişimi, Bilgisayarın Tanıtımı, Bellek ve Bellek Çeşitleri, Virüs ve Antivirüs Programları, Bilgisayarın Donanımı ve Yazılımı İle İlgili Temel Kavramlar, PC’lerde İşletim Sistemleri Hakkında Genel Bilgiler (Dos 6.22 İşletim Sistemi İle İç ve Dış Komutları, Windows’ 10 İşletim Sistemi ve Komutları), İnternet Hakkında Genel Bilgiler.

2.YARIYIL                                                                                                                                         (T U K  AKTS)

 1. YANGINA MÜDAHALE ESASLARI (3 1 4 4)                        

Müdahaleye hazırlık (Strateji, Emniyet (yangın yeri tehlikeleri), Ekiplerin yerleşimi, Ekiplerin organizasyonu), Müdahale teknikleri (Binaya giriş, Kurtarma, Kontrol Altına alma, Söndürme, Soğutma), Su temini.

 

 1. ARAMA VE KURTARMA TEKNİKLERİ – I (2 1 3 3)                        

Arama ve kurtarma tanımı ve genel kavramlar; Trafik kazalarında kurtarma; Asansörden kurtarma; Yüksekten kurtarma; Yangından kurtarma; Kuyular hakkında bilgi ve kurtarma.

 1. YANMA VE YANGIN BİLGİSİ (3 0 3 4)                        

Genel Tanımlar, Ölçme Birimleri ve dönüşümler, SI, İngiliz ve Amerikan sistemleri. Maddenin üç hali, Fiziksel Özellikleri (Katı, sıvı, gazların yanma özellikleri, tutuşma, Parlama, patlama), ısı ve etkileri, yanma prosesi, zincirleme reaksiyon, yangın sınıfları ve söndürme maddeleri, su, köpük, toz ve gaz söndürücüler.

 1. YAPI VE TESİSAT BİLGİSİ (3 0 3 4)                        

Yapı Tanımı ve çeşitleri, binayı oluşturan elemanlar, taşıyıcı örtü, tesisatlar, çatılar ve bacalar, merdivenler, proje tanımı ve çeşitleri, mimari proje paftaları, vaziyet planı (kroki) çizimi.

 1. TÜRK DİLİ II (2 0 2 2)

Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.

 1. ATATÜRK İLKELERİ İNKILAP TARİHİ II (2 0 2 2)         

Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya’dan Lozan’a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye’nin gündemi.

 1. YABANCI DİL I (3 0 3 4)              

Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.

 

 

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 

 1. ACİL DURUM YÖNETİMİ   (3 0 3  4)               

Felaket Bazlı Acil Durumların Tanımı; Doğa ve İnsan Faktörü;  Yangın kaynaklı Acil Durum;Toprak kaynaklı Acil Durum; Hava ve İklim Kaynaklı Acil Durum; Su kaynaklı Acil Durum;  İnsan kaynaklı Acil Durum;Küresel ısınma ve Sonuçları, Alınacak Önlemler; Acil Durum Denetim ve Kontrol; Değerlendirme ve Risk Analizleri;  Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması.

 1. AFET PSİKOLOJİSİ (3 0 3 4)                        

İnsan psikolojisinin temel ilkeleri, Afet psikolojisi, Afet öncesi psikoloji, Çalışmalar esnasında psikoloji, Stres yaratan sebeplerin incelenmesi, Çalışmalar sonrası psikoloji, Travma psikolojisi, Psikolojik travmanın etkileri, Afet yaşantısının aşamaları, Travma sonrası stres belirtileri, Fiziksel belirtiler, Terapi, Afet yeri özellikleri ve eşgüdüm, Psikolojik yardım, yönlendirme ve motivasyon.

 1. HAYATI İDAME (2 1 3 4)

Hayatta Kalmanın Kuralları ve Temel Esaslar, Fiziksel Durum, Beslenme Gereksinimleri Çevreye Uyum Sağlama, Zinde Kalmak, Doğru Ekipman, Doğru Giğim, Kampçılık Ekipmanları, Yatak Yapımı, Önemli Aletler, İpler Ve Düğümler, Kamp Yeri Seçimi Ve Çadır

Kurulumu, Barınaklar, Güvenlik, Temizlik, Kamp Ateşi Ve Ateş Yakmak, Su Temini, Su Arıtımı, Su Taşıma Ve Biriktirme Yöntemleri, Yiyecek Bulma Ve Hazırlama, Yenebilen Ve Zehirli Bitkiler, Bitkilerden Yemek Yapımı, Yenebilen Hayvanlar, Balık Tutma Ve Hazırlama Mutfak Malzemesi Yapımı, Ocak Ve Fırınlar, Doğada Yolculuk Ve Yön Bulma, Güvenli Tırmanış, Sudan Geçiş, Sal Yapımı Ve Kullanımı, Suda Ve Denizde Hayatta Kalma Sinyalle Haberleşme, Doğada İlk Yardım.

 1. ENDÜSTRİYEL YANGINLARA MÜDAHALE ( 3 0 3 4)

Yangın güvenliğinin esasları, Yangın tehlikesi terminolojisi, Hidrokarbonların özellikleri, yanma esnasındaki özellikleri,

Petrol ürünlerinin mühendislik ve teknik özellikleri, Sık kullanılan kimyasalların yangın ve patlama teknik özellikleri,

Çevresel etkiler ve olası önlemler. İlgili kanun ve yönetmelikler, Vaka çalışmaları.

 1. İŞ HUKUKU (3 0 2 4)

 

İş hukuku dersi içerik olarak bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sendikalar hukuku ve sosyal güvenlik hukukunu kapsamaktadır. Bu kapsamda iş hukukunun kaynakları, uygulanacağı işler, kişiler ve yerler, iş sözleşmesi, iş sözleşmesine taraf olanların borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sona ermenin sonuçları, işin düzenlenmesi, iş sağlığı ve işçi güvenliği ve iş yargısı incelenmektedir. Toplu ilişkiler düzeyinde ise, sendikalar kanunu ile grev ve lokavt kanunu ele alınacaktır

 

 

3.YARIYIL                                                                                                                                         (T U K  AKTS)

 1. YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ –I (3 0 3 4)                                    

 Kapsamı, önemi, amaçları,Yapısal Önlemler (Pasif, Aktif), Risk Değerlendirilmesi (İşyeri organizasyonu, Elektrik ve mekanik tesisat, Üretim Prosesi, Kimyasal tehlikeler, Ateşli ve sıcak işlemler, Enerji sistemi, Bakım-Onarım, temizlik, Depolar, İnsan).                                                                                                                                                           

 

 1. ARAMA VE KURTARMA TEKNİKLERİ II (2 1 3 3)                        

Kentsel arama ve kurtarma; Dinleme cihazının kullanım esasları; Dayanak ve destek sistemlerini oluşturma; Afet planlaması ve uygulaması; Sualtı arama-kurtarma.

        

 1. DEPREM BİLGİSİ (2 0 2 2)

Deprem  nedir? Depremin  oluş  nedenleri,  deprem  çeşitleri,  tektonik,  volkanik,  çöküntü  depremleri, magnitude, şiddet, hasar kavramları, deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında  yapılması gerekenler.

 

 1. TEMEL İLK YARDIM (2 1 3  4)                        

Tanım, İlk yardımın amacı ve temel ilkeleri, Kazalar, ilk ve acil yardım gerektiren durumlar; Yaşamsal Tehlike içeren Acil Durum Nasıl Saptanır; Nasıl ve Ne Zaman Uygun Bir Şekilde Acil Tıbbi Sistemi Harekete Geçirilmelidir; Acil Durum Sonucunda Nasıl Fark Yaratılır; Temel Hayat Desteği Nasıl Sağlanır; Acil Müdahale ve Hayatta Kalma Zinciri; Tıbbi Acil Durum, Ani Hastalık İşaret ve Belirtileri; Acil İlk Yardım Teknikleri; Anatomi ve Fizyoloji; Normal Vücut Fonksiyonları; Travmalar ve genel vücut yardımları; Kanamalar; Kalp Krizi ve Felç Durumu İçin Risk Faktörleri; Kalp Krizi, Boğulma Durumunda İlk Yardım; Zehirlenmeler, Kırık ve çıkıklar, Burkulma gibi durumlarda yapılacak ilk yardım; Yanıklar ve Yanıklara ilk yardım; Genel Triaj İlkeleri; Çıkartma ve kurtarma, Hasta taşınması.

 1. TEHLİKELİ VE YANICI MADDELER (3 0 3 4)                        

Tehlikeli Maddelerin Tanımı Ve Sınıflandırılması; Patlayıcı Maddeler; Gazlar; Yanıcı Sıvılar ve Katı Maddeler; Oksitleyici Maddeler; Zehirli ve İğrendirici Maddeler; Radyoaktif Maddeler; Dağlayıcı Maddeler; Diğer Tehlikeli Maddeler; Maddelerin Tehlikelilik Özellikleri; Kodlama ve etiketleme sistemleri; Alınması Gerekli Önlemler; Koruyucu Teçhizat Seçimi ve Kullanılması; Tehlikeli madde yangınlarına müdahale esasları.

 1. İTFAİYECİLİK SPOR EĞİTİMİ –I (2 1 3 3)                       

Kondisyon sağlayıcı egzersizlerle fiziki güç ve dayanıklılığın artırılması.

 1. YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE PROJE BİLGİSİ (3 0 3 3)                        

Yapı tasarımında yangın güvenlik önlemleri. Mimari tasarım aşamasında öngörülen yangın güvenliği önlemleri. Yapının arazi üzerindeki konumu, konum planlaması, diğer yapılarla olan ilişkiler. Yangın yüklerinin tanımı, saptanma yöntemleri, duman perdeleri, Havalandırma ve Bölme duvarları. Mekan içi uygulama örnekleri Mekan dışı uygulama örnekleri. Kaçış yollarının planlanması yatay kaçış yolları, düşey kaçış yolları, kaçış yollarının aydınlatılması. Yapı malzemelerinin yangın karşısındaki davranışları ve alınabilecek önlemler, doğal taşlar ve seramiklerin yangına dayanımı, Ahşap , çelik yapıların yangına dayanımı Plastik, beton ve bitümlü gereçlerin yangına dayanımı. Isı yalıtım gereçleri, taşıyıcı sistemin yangından korunumu. Aktif- Pasif yangın güvenlik önlemleri ; Gelişmiş güvenlik önlemleri tarihi yapıların yangın güvenlik önlemleri.

 

SEÇMELİ DERSLER

 1. Elektrik Tesisat Bilgisi (2 0 2 3)

 

Elektrikle ilgili genel kavramlar; Elektrik tesisatı; Tesisat yönetmelik maddeleri; Ko­ruyucu malzemeler; Elektrik işlerinde güvenlik ön­lemleri ve Acil durum; Elektrik tesisatında kullanılan elemanlar (anahtar, merdi­ven otomatiği, fluoresan lamba, akkor flamanlı lamba, özel lambalar, priz tesisatları, kaçak akım rö­lesi, aşırı-düşük gerilim rölesi, sigorta, elektrik sa­yacı); İzolatör bağlantıları, Kablo bağlantıları, Topraklama tesisatı; İletken bağlantı noktalarının yalıtımı ve yalıtkanlık deneyi; Para­toner ve anten tesisatları; Aydınlatma, güç dağıtım, tele­fon, televizyon, sinyalizasyon panoları; Asansör elektrik tesisatı.

 

 

 

 

 1. Deniz Yangınları (1 1 2 3)

 

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi (Gemide yangınla mücadele organizasyonu, Yangınla mücadele cihazlarının yerleri ve acil durum kaçış yolları, Yangın ve patlamanın elemanları (yangın üçgeni), Tutuşma türleri ve kaynakları, Yanıcı maddeler, yangın tehlikeleri ve yangının yayılması, Yangına karşı sürekli dikkat ve uyanıklık gereksinimi, Gemide yangına karşı yapılması gerekenler. Yangın ve duman araştırma ve otomatik alarm sistemleri, Yangının sınıflandırılması ve kullanılması uygun yangın söndürücü maddeler, Yangınla mücadele teçhizatı ve gemideki yeri, Öğrenilmesi gerekenler. Sabit tesisler, Yangınla mücadele edenlerin teçhizatı (itfaiyeci donanımı), Kişisel teçhizat, Yangınla mücadele araçları ve teçhizatı. Yangınla mücadele yöntemleri, Yangın söndürücü maddeler. Yangınla mücadele usul ve işlemleri, Yangınla mücadele ve etkin kurtarma için solunum cihazlarının kullanılması.

 

 

 1. Kalite yönetim Sistemleri (2 0 2 3)

Endüstrilerde çevre yönetim sistemi oluşturulmasında Yasa, Yönetmelikler ve standartların önemi, Atık kontrolünde etkili yasa ve yönetmelikler, ISO14001, ISO 9000, ISO 18001 in ön hazırlık çalışma yöntemleri ve çevre mühendisliğine katkısı, Farklı Endüstriler ve Atık Karakterizasyonları, Atık Azaltma Yöntemleri, Proses Kontrolü Yeniden kullanım ve atık azaltmaya etkileri, Geri Kazanım yöntemleri, Çevre Yönetim Sistemlerinin Uygulanışı, çevre kirliliğini kaynağında önlemek, atık miktarlarını kontrol altında tutmak ve iyileştirmek veya atığın oluşmasını, emisyonunu veya boşaltılmasını önlemek, azaltmak veya kontrol etmek, doğal kaynakları koruyarak verimli kullanmak, uygulanabilir teknolojileri seçerek tesis ve proses tasarımında çevresel etkilerini dikkate almak başta olmak üzere çevreyi olumsuz yönde önemli derecede etkileyecek kirlilikleri önleyebilmek konularını içerir

 

 

 

 

 1. Oryantiring (1 1 2 3)

 

Oryantiringle ilgili bilgi ve becerilerin öğretilmesi, Harita ve pusula ile yön bulmayı, arazide herhangi bir hedefi bulmayı

öğretmek.

 

 

                                                                                                                                                           

 

4.YARIYIL                                                                                                                                         (T U K  AKTS)

 

 1. YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ –II (3 0 3 4)                                    

Risk ve zarar azaltma, Yangın Güvenlik Yönetimi, Acil Durum Planlaması, Eğitim ve Tatbikat Planlaması.

 1. YANGIN İNCELEMESİ (3 1 4 4)              

Tanımı, Tarihçe, Yangın araştırmacısının özellikleri, Oluşma nedenlerine göre yangın sınıflandırılması (Doğal nedenler, Kaza, ihmal, tedbirsizlik nedeniyle yangınlar, Kasıtlı yangınlar) Yangın çıkış yeri belirlenmesi, Olay yeri incelemesi, Laboratuvar çalışması, Ölümlü yangınlar, Bilgi ve bulguların değerlendirilmesi, rapor yazımı.

 1. İTFAİYECİLİK SPOR EĞİTİMİ II (2 1 3 3)                       

Kondisyon sağlayıcı egzersizlerle fiziki güç ve dayanıklılığın artırılması. 100m engelli koşu, Motopompla ekip çalışması uygulaması, Kule (Tırmanma duvarı), 4x100m engelli koşu, Spor oyunları.

 1. KRİZ YÖNETİMİ (3 0 3 3)

Felaket Bazlı Kriz Durumlarının Tanımı; Doğa ve İnsan Faktörü; Yangın kaynaklı Acil Durum; Toprak kaynaklı Acil Durum; Hava ve İklim Kaynaklı Acil Durum; Su kaynaklı Acil Durum; İnsan kaynaklı Acil Durum; Küresel ısınma ve Sonuçları, Alınacak Önlemler; Acil Durum Denetim ve Kontrol; Değerlendirme ve Risk Analizleri;  Kriz Analiz Raporlarının Hazırlanması.

 1. MALZEME BİLİMİ (3 0 3 2)

İtfaiye İlk Yardım Donanımları, Teknik Yardım Donanımları, Tehlikeli  Madde Müdahale Donanımları, İtfaiye  Araçları, Müdahale Araçları, Kurtarma Araçları, Destek Araçları.

 1. GİRİŞİMCİLİK (3 0 3 4)                                                           

Yönetim ve yöneticinin tanımı ve özellikleri, karar alma, karar türleri, karar alma aşamaları, planlamanın tanımı, plan ve plan türleri, organizasyonun tanımı, organizasyonun ilkeleri, organizasyon şemaları, yürütme, insan kaynakları yönetimi, kariyer planlama, performans artırma ve değerlendirme,  iş gören eğitimi ve seçimi, kontrol ve kontrol türleri, toplam kalite yönetiminin tanımı ve ilkeleri.

 

 

 1. STAJ (2 0 2 8)

Öğrencinin ilgili sektörde yapacağı pratik ve  uygulamalı eğitimdir.  Öğrencilerin; iş yerlerindeki eğitim, uygulama ve stajları,  Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.

SEÇMELİ DERSLER

 1. ORMAN YANGINLARI (3 0 3 3)              

Orman Yangını Tanımı; Orman Yangını ve Yol Açtığı Zararlar; Yangın Çıkış Sebepleri; Orman Yangını Türleri; Yangın yayılış modeli ve yanma tipleri; Orman yangınlarını etkileyen faktörler; Orman yangınlarıyla ilgili yasal mevzuat; Orman yangınlarında meteorolojik faktörler; Orman Yangını Söndürme Metodları; Orman Yangınlarında Telsiz Haberleşmesi; Orman Yangınlarında Uçak ve Helikopter Kullanımı; Orman yangınları denetim ve kontrol araçları.

 1. RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ (3 0 3 2)

Risk ve analiz raporlarının yazımı. Değerlendirme, denetim ve kontrol raporlarının düzenlenmesi.

 1. İtfaiye Mevzuatı ve Standartları (3 0 3 3)

İtfaiye mevzuatının tanımı ve kapsamı, 1580 sayılı Belediyeler kanununda itfaiyenin yeri, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri kanununda itfaiyenin yeri, 18851 sayılı İtfaiye teşkillerinin kuruluş esaslarına dair yönetmelik, Türkiye yangından korunma yönetmeliği, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, İlgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler, İtfaiye teşkilatlarının sorunları ve gelişmeler, Konularına göre standartlar: Ürün standartları, Test standartları, Uygulama standartları, Tanım ve Tarihler, Hizmet standartları.

 1. Liderlik ve Ekip Yönetimi (2 0 2 3)

Ekip Kavramı, Ekip Çalışması ve Önemi, Ekipsel Davranış Özellikleri, Ekip Üyesinin Sahip Olması Gereken Özellikler, Ekip Oluşum Süreci, Ekip Gelişimde Aşamalar, Arama Kurtarmada Liderlik Terminolojisi, Liderliğin İşlevi, Acil Durum Yönetimi Liderlik Modeli, Liderlik Kuramları, Ekiplerde Liderliğe Gereklilik, Liderliğin Önemi ve Karekterleri.

 1. Çevre Koruma (2 0 2 3)

Çevre ve insan sağlığı koruma kuralları ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak. Uluslararası Sağlık ve Güvenlik İkazları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği, çevre yönetmelik bilgisi

Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Muhammed Fatih ASLAN