Yüksekokul Kurulu

Doç.Dr. Ünal İSPİR
MÜDÜR
Öğr.Gör. Fahrettin Burak DEMİR
Müdür Yardımcısı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölüm Başkanı
Dr.Öğr.Üye. Gül Seda ACET İNCE
Müdür Yardımcısı
Dr.Öğr.Üye. Nuri HACIEVLİYAGİL
Dış Ticaret Bölümü Bölüm Başkanı
Öğr.Gör.Dr. Ahmet KAZAN
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı
Öğr.Gör. Muhammed Fatih ASLAN
Mülkiyeti Koruma Bölümü Bölüm Başkanı
Yüksekokul Sekreteri Nail KORKMAZ
Raportör