www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Misyon ve Vizyon

MİSYON

Bilimsel, teknolojik ve çok boyutlu düşünebilen, üretebilen, teorikleri uygulamaya aktaran, paylaşımcı öğrenci ve öğretim elemanının çok yönlü gelişimini sağlamak; bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için destekleyici koşulları yerine getirmek; öğretmeyi seven ve öğrenmeyi sevdiren öğretim elemanlarına sahip olmak; öğrencilere temel kavramları, bilgiyi ve bilgiye ulaşım yollarını vermekte bu sayede ülkemiz değerlerine sahip çıkan, toplumda öncülük eden, bilimin ışığında yol alan, çağdaş ve duyarlı genç nesiller yetiştirmektir.

VİZYON

Ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel, araştırıcı ve sorgulayıcı ve en önemlisi uygulamalı eğitime dayalı kalifiye insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen bilim ve teknolojik eğitimin yanı sıra bilimsel eğitimin ışığında bir kurum olmaktır.

 

TR