www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Prof. Dr. Alper DURAK
Yüksekokul Müdürü
Öğr. Gör. Dr. M. Paşa GÜLTAŞ
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Burcu GÖKATALAY
Müdür Yardımcısı
Sabri AKSOY
Yüksekokul Sekreter V.

TR