Formlar

FR-0001 Açılması Kabul Edilen Dersler ve Görevlendirmelere Ait Bilgi Formu

FR-0002 Haftalık Ders Programı

FR-0003 Yeni Ders Öneri Formu

FR-0004 Dosya Klasör Devir Teslim ve Envanter Formu

FR-0005 Arşiv Kayıt ve Takip Formu Akademik ve İdari Birimler

FR-0006 Dosya Muhteviyati Listesi Formu

FR-0007 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu

FR-0008 Düzeltici Faaliyet DF Formu

FR-0009 Dokuman Talep Formu

FR-0010 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Raporu Formu

FR-0011 Birim Performans Raporu Formu

FR-0012 Yönetim Gözden Geçirme Gündem Formu

FR-0014 Ek-Ders Ücret Formu

FR-0015 Açılması Kabul Edilen Dersler ve Görevlendirmelere Ait Bilgi Formu

FR-0016 Çift Anadal Başvuru Formu

FR-0017 Çift Anadal İntibak Çizelgesi Formu

FR-0018 Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-0019 Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu

FR-0020 MTÜ İlk Kayıt Randevu Takvimi Çizelgesi Formu

FR-0021 Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu-Special Student Course Registration Form

FR-0022 Yüksek Lisans-Doktora Ders Kayıt Formu-MTÜ Ögr.Olup Farkli Ünv. Ders Alan

FR-0023 Lisansüstü Ders İntibak Formu

FR-0024 BAP Koordinasyon Birimi İhtiyaç Belgesi Formu

FR-0025 Ödeme Emri Teslim Tutanağı Formu

FR-0026 Öğrenci Staj Değerlendirme Formu

FR-0027 Malatya Turgut Özal Üniversitesi SGK Staj Formu

FR-0028 Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

FR-0029 Fakülte-Yüksekokul Sınav Sonuçlarına İtiraz Formu

FR-0030 Kaydını Sildiren Öğrenciler İçin İlişik Kesme Formu

FR-0031 Doktora Tez Teslim Formu

FR-0032 Doktora Tez Savunma Jüri Öneri Formu

FR-0033 Doktora Tez İzleme Komitesi Oluşturma Formu

FR-0034 Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu

FR-0035 Lisansüstü Sevk Tehir Formu

FR-0036 Yüksek Lisans Eş Danışman Öneri Formu

FR-0037 Lisansüstü Tez İzin Formu

FR-0038 Yüksek Lisans Öğrenci Bilgi Formu

FR-0039 Yüksek Lisans Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

FR-0040 Yüksek Lisans Tez Sınav Sonuç Tutanağı

FR-0041 Meslek Yemini ve Diploma Teslimi Formu

FR-0042 Lisansüstü Tez Değerlendirme Sınav Tutanağı

FR-0043 KYS İç Denetim Planı Formu

FR-0044 Araştırma Görevlilerinin Sınavlarda Görevlendirilme Formu

FR-0045 Genel Dokuman Formu

FR-0046 KYS İç Denetim Kontrol Listesi Formu

FR-0048 Bakım ve Onarım Müdürlüğü Battalgazi İş İstek Formu

FR-0049 Bakım ve Onarım Müdürlüğü Yeşilyurt İş Talep Formu

FR-0050 Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Formu

FR-0051 Asansörler Periyodik Bakım Takip Formu

FR-0052 Bakım ve Onarım Müdürlüğü Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Formu

FR-0053 Araç Bakım-Onarım İstek Formu

FR-0054 Bakım Anlaşmalı Araç İhtiyaç Belgesi Formu

FR-0055 Araç Bakım-Onarım Fatura Kontrolü Formu

FR-0056 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bakım-Onarım İş İstek Formu

FR-0057 İhtiyaç Belgesi Formu

FR-0058 Bakım ve Onarım Müdürlüğü Teknik Rapor Formu

FR-0060 Telefon Hattı Tahsis İptal Talep Formu

FR-0061 Telefon Hattı Resmi Görüşme Talep Formu

FR-0062 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş İstek Formu

FR-0063 Bakım ve Onarım Müdürlüğü Teknik Servis Formu

FR-0064 Basım Talep Formu

FR-0065 Kitap Baskı Maliyeti Hesap Formu

FR-0066 Ağaç İşleri İş Talep Formu

FR-0067 Ağaç İşleri Atölyesi Mamul Ürün ve İş Teslim Formu

FR-0068 Demir İşleri Atölyesi İş İstek Formu

FR-0069 Araç İstek Formu

FR-0070 DOSIM İhtiyaç Belgesi Formu

FR-0072 Tedarikçi Listesi Formu

FR-0073 Tedarikçi Değerlendirme Formu

FR-0074 Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı

FR-0076 BAP Koordinasyon Birimi İhtiyaç Belgesi Formu

FR-0077 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı

FR-0078 Taşınır İşlem Fişi

FR-0079 Stok Takip Kartı

FR-0080 Sivil Savunma Ekipleri Formu

FR-0081 Tatbikat Faaliyeti Formu

FR-0082 Hizmet İçi Eğitim Katılımcı Değerlendirme Ölçeği

FR-0083 Hizmetiçi Eğitim Katılım Formu

FR-0085 Eğitim Planı Formu

FR-0086 Hizmet İçi Eğitim Birim Amiri Değerlendirme Ölçeği

FR-0087 Eğitim Etkinlik Ölçme Formu

FR-0090 KYS Oryantasyon Eğitmeni Değerlendirme Anketi

FR-0091 Hizmet İçi Eğitim Planı

FR-0092 Ders Telafi Formu

FR-0094 Ek Ders Puantajları Bilgi Formu

FR-0095 Ek ders Puantaj Örneği 1.ve-2.Ogretim

FR-0096 Sınav Puantajı 1.ve 2.Ogretim

FR-0097 Tez Danışmanlığı Puantaj Örneği 1.ve 2.Öğretim

FR-0098 Aile Durumu Bildirim Formu

FR-099 Aile Yardımı Bildirim Formu

FR-0100 Öğretim Elemanı Kurum İçi Görevlendirme Formu

FR-0101 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi

FR-0102 2547 39.Madde Görevlendirme Formu

FR-0103 Emeklilik Dilekçesi

FR-0104 Hizmet veya Hususi Pasaport Dilekçesi

FR-0105 Mal Bildirimi

FR-0107 Atama Başvuru Formu

FR-0108 Akademik ve İdari İzin Formu

FR-0110 Yemin Belgesi

FR-0111 33.Md. Uyarınca Lisansüstü Eğt. Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen Arş.Gör. İçin Bilgi Formu

FR-0112 İdari Personel Talep Formu

FR-0113 Personel İlişik Kesme Formu

FR-0114 33.Md. Uyarınca Lisansüstü Eğt. Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Arş.Gör. İlgili İzleme ve Değ. Çizelgesi

FR-0115 Ögretim Elemanı İzin Onayı

FR-0116 Görev Tanımı Formu

FR-0117 Emeklilik Banka Talep Dilekçesi

FR-0118 Personel Elektronik Kart Talep Formu

FR-0119 Personel Nakil Bildirim Formu

FR-0120 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Kadro Talep Formu Form-A

FR-0121 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Kadro Talep Formu Form-B

FR-0122 Kadro Talep Formu

FR-0123 Yurtdışı Görevlendirme Faaliyet Raporu

FR-0124 Ders Görevlendirme Formu

FR-0125 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları İçin Açık Kimlik Formu

FR-0126 Öğretim Üyesi Öğretim Görevlisi ve Okutman Süre Uzatması İle İlgili Ders ve Çalışma Yükü Bildirim Formu

FR-0127 Araştırma Görevlisi Süre Uzatması Formu

FR-0128 Görev Uzatma Formu

FR-0129 Harcama Yetkisi Devir Formu

FR-0130 Hizmet Birleştirme Dilekçesi

FR-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi

FR-0132 Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi

FR-0133 MTÜ İlk Kayıt Randevu Takvimi Çizelgesi Formu

FR-0134 Toplantı Tutanak Formu

FR-0135 Sınav Sonucuna İtiraz Formu

FR-0136 Kütüphane Veri Tabanı İstek Formu

FR-0137 Kütüphaneler arası Yayın İstek Formu-KİTS

FR-0138 TÜBESS-Tez İstek Formu

FR-0139 TÜBESS-Tez Teslim Formu

FR-0140 KİTS-Kitap Teslim Formu

FR-0141 Basılı Süreli Yayın İstek Formu

FR-0142 Kitap İstek Formu

FR-0143 Okuma Salonlarının-Kullanımı

FR-0144 Tebliğ-Tebellüğ Formu

FR-0145 BAP Proje Ara Rapor Formu

FR-0146 BAP Proje Başvuru Formu

FR-0147 BAP Talep Formu

FR-0148 BAP Teklif Değerlendirme Formu

FR-0149 BAP Proje Önerisi Değerlendirme Formu

FR-0150 BAP Proje Bütçe Dosyası

FR-0151 BAP-Revizyon Talep-Formu

FR-0152 BAP Sonuç Raporu

FR-0153 BAP Lisansüstü Tez Projeleri Sözleşmesi

FR-0154 BAP Proje Sözleşmesi

FR-0155 BAP Satın Alma Talep Formu

FR-0156 BAP Proje Başvuru Dilekçesi

FR-0157 Kayıt Dondurma Danışman Dilekçesi

FR-0158 Akademik ve İdari Personel İzin İstek ve Onay Formu

FR-0159 Komisyon Tutanağı Muafiyet

FR-0160 Lisansüstü Kontenjanları

FR-0161 Mazeret Sınavı Dilekçe

FR-0162 Mezuniyet Dilekçesi Danışman

FR-0163 Mezuniyet Formu

FR-0164 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Orijinallik Bildirim Formu

FR-0165 Sınav Yoklama Tutanağı

FR-0166 Tek Ders Sınavı Not Çizelgesi

FR-0167 Tez Savunma Sınavı Danışman Dilekçesi

FR-0168 Yaz Okulu Ders Alma Formu

FR-0169 Final Sınavı Ücret Bildirim Formu

FR-0170 Ek Süre Talebi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

FR-0171 Akademik Görev Belgesi

FR-0172 Ders Muafiyet İntibak Dilekçesi

FR-0173 Ders Ekleme Formu

FR-0174 Staj Başvuru Formu

FR-0175 Staj Başvuru Formu Kurum Dilekçesi

FR-0176 BAP Muayene Kabul ve Komisyon Tutanağı

FR-0177 Teslim Tesellüm Formu

FR-0178 Akademik Kadro Başvuru Formu

FR-0179 Ögr. Gör. Araş. Gör. Özgeçmiş Formu

FR-0180 Dr.Öğr.Üyesi Özgeçmiş Formu

FR-0181 Prof. ve Doç. Dr. Özgeçmiş Formu

FR-0183 TÖMER Başvuru Formu

FR-0184 Harç İade Formu

FR-0185 İlgili Makama Belge Talep Formu

FR-0187 Özel Öğrenci Gelen Başvuru Formu

FR-0188 Özel Öğrenci Gelen Değerlendirme Formu

FR-0189 Özel Öğrenci Giden Başvuru Formu

FR-0190 Yandal Başvuru Formu

FR-0191 Yatay Geçiş İle Ayrılacak Öğrenci Onay Formu

FR-0192 Eğitim Programı Öneri Formu

FR-0193 Arıza Bildirim Formu

FR-0194 İşbirliği Protokolleri İzleme Formu

FR-0195 Dönem Dersleri Bildirim Formu

FR-0196 Kayıt Dondurma Talep Formu

FR-0197 Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi

FR-0198 YÖK Tez Erişim Kısıtlama Talep Formu

FR-0199 Asansör Bakım Takip Formu

FR-0200 Jeneratör Bakım Takip Formu

FR-0201 Klima Bakım Takip Formu

FR-0202 Transformatör Bakım Takip Formu

FR-0203 UPS Periyodik Bakım Takip Listesi

FR-0204 Stant Talep Formu Firmalar

FR-0205 SKS Stant Açma Talep Formu-Kamu Kurumları 

FR-0206 SKS Stant Açma Talep Formu Kitabevi-Yayınevi

FR-0207 SKS Stant Açma Talep Formu-Kurum İçi

FR-0208 Malzeme Satın Alma Yaptırma İstem Belgesi

FR-0209 Düzeltme İade Formu

FR-0210 Hata veya Eksiği Bulunan Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Listesi

FR-0211 KBS-MYS E-Bütçe Otomasyonları Şifre ve Taahhüt Formu

FR-0212 Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim Tesellüm Tutanağı

FR-0213 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

FR-0214 Paydaş Listesi-PDRM

FR-0215 Paydaş Listesi

FR-0216 Harcama Talimatı

FR-0217 Anahtar Teslimi Bedel Teklif Mektubu

FR-0218 İstem Belgesi

FR-0219 İşyeri Teslim Tutanağı-Yapı Teknik Daire Başkanlığı

FR-0220 Onay Belgesi

FR-0221 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

FR-0222 Yaklaşık Maliyet Araştırma Cetveli

FR-0223 Yapım İşi Kabul Tutanağı

FR-0224 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

FR-0225 Banka Promosyon Talep Formu 

FR-0226 Disiplin Kurulu Kararı

FR-0227 Senato Karar Evrakı

FR-0228 Üniversite Disiplin Kurulu Kararı

FR-0229 Üniversite Yönetim Kurulu Karar Evrakı

FR-0230 Öğrenci Toplulukları Etkinlik Online Talep Formu

FR-0231 Öğrenci Toplulukları Etkinlik Talep Formu

FR-0232 Öğrenci Toplulukları Faaliyet Değerlendirme Formu

FR-0233 Öğrenci Toplulukları İç Denetim Formu

FR-0234 Öğrenci Toplulukları Sonuç Bildirim Formu

FR-0235 Topluluk Akademik Yılı Faaliyet Raporu

FR-0236 Araç Talep Formu

FR-0237 Topluluk Sponsor Bağış Formu

FR-0238 Topluluğun Kurulması İçin Gerekli Evraklar

FR-0239 Topluluk Akademik Danışman

FR-0240 Topluluk Asil Üyeler

FR-0241 Topluluk Faaliyet Planı

FR-0242 Topluluk Kapak

FR-0243 Topluluk Kurucu Üye Dilekçesi

FR-0244 Topluluk Kuruluş Dilekçesi

FR-0245 Topluluk Üye Listesi

FR-0246 Topluluk Genel Kurul Toplantı Tutanağı

FR-0247 Topluluk İstifa Dilekçesi

FR-0248 Toplulukları Güncelleme

FR-0249 İkinci Tez Danışmanı Öneri Formu

FR-0250 Bilgi İşlem Talep Formu

FR-0251 Akademik İdari Personel Kimlik Talep Formu

FR-0252 E-Mail Talep Formu

FR-0254 E-İmza TalepFormu

FR-0255 Tıp Fakültesi Akademik Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme Formu

FR-0256 YLSY Güvenlik Soruşturma Formu

FR-0257 YLSY Öğrenime Başlama İzin Formu

FR-0258 Yüklenme ve Kefalet Senedi

FR-0259 YLSY Aday Bilgi Formu

FR-0260 YLSY Mezuniyet Durum Belgesi Talep Formu

FR-0261 YLSY Geri Ödeme Dilekçesi

FR-0262 BAP Proje Değerlendirme Grupları Raporu

FR-0263 BAP Proje Değerlendirme Raporu Komisyon

FR-0264 Tıp Fakültesi Akademik İzin Formu

FR-0265 Jüri Üyesi Ücret Talep Formu

FR-0266 Gir.Olm.Aras.Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi

FR-0267 Gir. Olm.Aras.Etik Kurulu Taahhütname

FR-0268 Gir.Olm.Araş.Etik Kurulu Başvuru Formu

FR-0269 Gir.Olm.Aras.Etik Kurulu Hekim Nezareti Taahhütü

FR-0270 Gir.Olm.Aras.Etik Kurulu Rapotör Formu

FR-0271 Gir. Olm.Araş.Etik Kurulu Değişiklik Dilekçesi

FR-0272 Öğrenci Toplulukları Örnek Tüzüğü

FR-0273 Spor Müsabaka Katılımcı Formu

FR-0274 Hastalık İzin Onayı Formu

FR-0275 Fakülte-MYO Araç Talep Formu

FR-0276 Sınav Kağıdı Taslağı

FR-0277 Yurtiçi-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu

FR-0278 Yemek Bursu Başvuru Formu

FR-0279 Yemek Bursu Değerlendirme Formu

FR-0280 Yemek Bursu Asil ve Yedek Listesi

FR-0281 Akademik Teşvik Başvuru Beyan Formu

FR-0282 Akademik Teşvik İtiraz Formu

FR-0283 Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Kurum Değişikliği Beyan Formu

FR-0284 Akademik Teşvik Ödeneği Ön Değerlendirme Tablosu

FR-0285 Birim Akademik Teşvik Başvurusu İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı

FR-0286 Birim Akademik Teşvik Başvuru İnceleme Komisyonu Gerekçeli Raporu

FR-0287 Hassas Görev İş Envanter Formu

FR-0288 Akademik İdari Görev Belgesi

FR-0289 KAMER Aylık Rapor Formu

FR-0290 KAMER Etkinlik Tanımı Formu

FR-0291 KAMER Toplantı Gündemi Formu

FR-0292 KAMER Üç Aylık Rapor Formu

FR-0293 Ön Lisans-Lisans Kayıt Dondurma Talep Formu

FR-0294 Yeni Diploma Talep Formu

FR-0295 Öğrenci Kimliği Talep Formu

FR-0301 Görev Devir Formu

FR-0302 Ders Değişikliği Formu

FR-0303 Amaç ve Hedefler Eylem Planı Formu

FR-0304 KYS Plan Formu

FR-0305 Proses Faaliyet Plan Formu

FR-0306 Risk Eylem Planı Formu

FR-0307 Görev Vekalet Planı Formu

FR-0308 Genel Temizlik Planı Formu

FR-0309 Proses Hizmet Faaliyet İzleme Formu

FR-0310 Risk Tespit Oylama Formu

FR-0311 Risk İştahı Formu

FR-0312 Risk Kayıt Formu

FR-0313 Risk Konsolide Formu

FR-0314 Akademik Birimlerin Faaliyetlerini İzleme Formu

FR-0315 İdari Birimlerin Faaliyetlerini İzleme Formu

FR-0316 Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Faaliyetlerini İzleme Formu

FR-0317 Günlük Temizlik İzleme Formu

FR-0318 Günlük Oda Temizliği İzleme Formu

FR-0319 İç Denetim Raporu İzleme Listesi Formu

FR-0352 Akademik Alan Beyan ve Uygunluk Formu

FR-0353 Akademik Personel Oryantasyon Takip Formu

FR-0354 Birim Oryantasyon-Rotasyon Takip Formu

FR-0355 Oryantasyon-Rotasyon Eğitimi Sonu Değerlendirme Rapor Formu

FR-0356 Oryantasyon Eğitimi Veren Sorumluyu Değerlendirme Anket Formu

FR-0357 Dış Kaynaklı Proje Beyan Formu

FR-0358 Not Düzeltme Başvuru Formu

FR-0359 Elektronik Dergi-ISSN Talep Formu

FR-0360 BAP Altyapı Projesi Başvuru Formu

FR-0361 BAP Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Projesi Başvuru Formu

FR-0362 BAP Kaynakça Hazırlama Kılavuzu

FR-0363 BAP Performans Destek Projesi Başvuru Formu

FR-0364 Sürekli İşçi Gece Çalışma Puantaj

FR-0365 Sürekli İşçi Aylık Puantaj

FR-0366 Müfredat Ders Değişikliği Formu

FR-0367 Müfredat Şablonu

FR-0371 Personel Kimlik Talep Formu

FR-0372 Kimlik Teslim ve İmha Tutanağı

FR-0373 Tıp Fakültesi Ders Değişikliği Talep Formu (İptal – 29.11.2023)

FR-0374 Ders Saati Değişikliği Talep Formu

 

TR