www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Formlar

Akademik Formlar
 

〉 FR-0002 Haftalık Ders Programı

〉 FR-0014 Ek Ders Ücret Formu

〉 FR-0003 Yeni Ders Öneri Formu

〉 FR-0100 Öğretim Elemanı Kurum İçi Görevlendirme Formu

〉 FR-0178 Akademik Başvuru Formu

〉 FR-0171 Akademik Görev Belgesi 

〉 FR-0192 Eğitim Programı Öneri Formu

〉 FR-0195 Dönem Dersleri Bildirim Formu

〉 FR-0001 Açılması Kabul Edilen Dersler ve Görevlendirmelere Ait Bilgi Formu

〉 FR-0024 BAP Koordinasyon Birimi İhtiyaç Belgesi Formu

〉 FR-0145 BAP Proje Ara Rapor Formu 

〉 FR-0146 BAP Proje Başvuru Formu 

〉 FR-0147 BAP Talep Formu

〉 FR-0148 BAP Teklif Değerlendirme Formu

〉 FR-0149 BAP Proje Değerlendirme Raporu

〉 FR-0150 BAP Proje Bütçe Kartı

〉 FR-0151 BAP Revizyon Talep Formu

〉 FR-0152 BAP Sonuç Raporu

〉 FR-0262 BAP Proje Değerlendirme Grupları Raporu

〉 FR-0263 BAP Proje Değerlendirme Raporu Komisyon

〉 FR-0153 BAP Lisansüstü Tez Projeleri Sözleşmesi

〉 FR-0154 BAP Proje Sözleşmesi

〉 FR-0155 BAP Satın Alma Talep Dilekçesi 

〉 FR-0156 BAP Proje Dilekçesi

〉 FR-0176 BAP Muayene Kabul ve Komisyon Tutanağı

〉 FR-0031 Doktora Tez Teslim Formu

〉 FR-0032 Doktora Tez Jüri Öneri Formu

〉 FR-0033 Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

〉 FR-0042 Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı

〉 FR-0034 Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu

〉 FR-0257 YLSY Öğrenime Başlama İzin Formu

〉 FR-0259 YLSY Aday Bilgi Formu

〉 FR-0260 YLSY Mezuniyet Durum Belgesi Talep Formu

〉 FR-0261 YLSY Geri Ödeme Dilekçesi

〉 FR-0266 Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Dilekçesi

〉 FR-0267 Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Taahhütname

〉 FR-0268 Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Başvuru Formu

〉 FR-0269 Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Hekim Nezareti Taahhüttü

〉 FR-0270 Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Raportör Formu

〉 FR-0271 Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu Değişiklik Dilekçesi

〉 FR-0265 Jüri Üyesi Ücret Talep Formu

〉 FR-0124 Ders Görevlendirme Formu (2547 S.K. 31. ve 40a-c-d mad. ile 657S.K.89.md.)

〉 FR-0125 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları İçin Açık Kimlik Formu

〉 FR-0126 Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Okutman Süre Uzatması ile İlgili Ders ve Çalışma Yükü Bildirim Formu

〉 FR-0128 Görev Uzatma Formu

〉 FR-0120 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Kadro Talep Formu (Form A)

〉 FR-0121 Mecburi Hizmet Yükümlüleri İçin Kadro Talep Formu (Form B)

〉 FR-0122 Kadro Talep Formu

〉 FR-0107 Atama Başvuru Formu

〉 FR-0179 Özgeçmiş Formu (Öğr. Gör., Araş. Gör.)

〉 FR-0180 Özgeçmiş Formu (Dr. Öğr. Üyesi)

〉 FR-0181 Özgeçmiş Formu (Prof. ve Doç. Dr.)

〉 FR-0198 YÖK TEZ Erişim Kısıtlama Talep Formu

〉 FR-0277 Yurtiçi-Yurdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirim Formu

〉 FR-0281 Akademik Teşvik Başvuru Beyan Formu

〉 FR-0282 Akademik Teşvik İtiraz Formu

〉 FR-0283 Akademik Teşvik Ödeneği Araştırmacı Kurum Değişikliği Beyan Formu

〉 FR-0284 Akademik Teşvik Ödeneği Ön Değerlendirme Tablosu

〉 FR-0285 Birim Akademik Teşvik Başvurusu İnceleme Komisyonu Karar Tutanağı

〉 FR-0286 Birim Akademik Teşvik Başvuru İnceleme Komisyonu Gerekçeli Raporu

〉 FR-0289 KAMER Aylık Rapor Formu

〉 FR-0290 KAMER Etkinlik Tanımı Formu

〉 FR-0291 KAMER Toplantı Gündemi Formu

〉 FR-0292 KAMER Üç Aylık Rapor Formu

〉 FR-0252 E-Mail Talep Formu

〉 FR-0254 E-İmza Talep Formu

〉 FR-0274 Hastalık İzin Onayı Formu

〉 FR-0108 Akademik ve İdari İzin Formu

〉 FR-0158 Akademik ve İdari Personel İzin, İstek ve Onay Formu

〉 FR-0115 Öğretim Elemanı İzin Onayı

〉 FR-0288 Akademik-İdari Görev Belgesi

〉 FR-0251 Akademik İdari Personel Kimlik Talep Formu

〉 FR-0103 Emeklilik Dilekçesi

〉 FR-0117 Emeklilik Banka Talep Dilekçesi

〉 FR-0104 Hizmet veya Hususi Pasaport Dilekçesi

〉 FR-0105 Mal-Bildirimi

〉 FR-0118 Personel Elektronik Kart Talep Formu

〉 FR-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi

 

Kütüphane Formları

〉 FR-0136 Kütüphane veri Tabanı İstek Formu

〉 FR-0137 Kütüphaneler Arası Yayın İstek Formu (KİTS)

〉 FR-0138 TÜBESS Tez İstek Formu

〉 FR-0139 TÜBESS Tez Teslim Formu

〉 FR-0141 Basılı Süreli Yayın İstek Formu

〉 FR-0142 Kitap İstek Formu

〉 FR-0143 Okuma Salonlarının Kullanımı

〉 FR-0140 KİTS Kitap Teslim Formu

FR-0064 Basım Talep Formu

FR-0065 Kitap Baskı Maliyeti Hesap Formu

 

İdari İşler Formlar

〉 FR-0057 İhtiyaç Belgesi Formu

Birim Oryantasyon Rotasyon Takip Formu

〉 FR-0070 DÖSİM İhtiyaç Belgesi Formu

〉 FR-0004 Dosya Klasör Devir Teslim ve Envanter Formu

〉 FR-0005 Arşiv Kayıt ve Takip Formu (Akademik ve İdari Birimler)

〉 FR-0006 Dosya Muhteviyatı Listesi Formu

〉 FR-0007 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu

〉 FR-0008 Düzeltici Faaliyet (DF) Formu

〉 FR-0009 Doküman Talep Formu

〉 FR-0132 Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi

〉 FR-0010 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Raporu Formu

〉 FR-0011 Birim Performans Raporu Formu

〉 FR-0119 Personel Nakil Bildirim Formu

〉 FR-0018 Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

〉 FR-0019 Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu

〉 FR-0025 Ödeme Emri Teslim Tutanağı Formu

〉 FR-0064 Basım Talep Formu

〉 FR-0045 Genel Doküman Formu

〉 FR-0043 KYS İç Denetim Planı Formu

〉 FR-0046 KYS İç Denetim Kontrol Listesi Formu

〉 FR-0090 KYS Oryantasyon Eğitmeni Değerlendirme Anketi

〉 FR-0214 Paydaş Listesi PDRM

〉 FR-0215 Paydaş Listesi

〉 FR-0072 Tedarikçi Listesi Formu

〉 FR-0073 Tedarikçi Değerlendirme Formu

〉 FR-0074 Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı

〉 FR-0078 Taşınır İşlem Fişi

〉 FR-0210 Hata veya Eksiği Bulunan Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Listesi

〉 FR-0212 Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim Tesellüm Tutanağı

〉 FR-0218 İstem Belgesi

〉 FR-0208 Malzeme Satın Alma, Yaptırma İstem Belgesi

〉 FR-0216 Harcama Talimatı

〉 FR-0220 Onay Belgesi

〉 FR-0221 Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı

〉 FR-0222 Yaklaşık Maliyet Araştırma Cetveli

〉 FR-0223 Yapım İşi Kabul Tutanağı

〉 FR-0211 KBS MYS E-Bütçe Otomasyonları Şifre ve Taahhüt Formu

〉 FR-0213 Ön Mali Kontrol İnceleme Formu

〉 FR-0217 Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu

〉 FR-0077 Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı

〉 FR-0079 Stok Takip Kartı

〉 FR-0082 Hizmet İçi Eğitim Katılımcı Değerlendirme Ölçeği

〉 FR-0083 Hizmet İçi Eğitim Katılım Formu

〉 FR-0085 Hizmet İçi Eğitim Planı

〉 FR-0091 Hizmet İçi Eğitim Planı

〉 FR-0086 Hizmet İçi Eğitim Birim Amiri Değerlendirme Ölçeği

〉 FR-0087 Eğitim Etkinlik Ölçme Formu

〉 FR-0098 Aile Durumu Bildirim Formu

〉 FR-0099 Aile Yardımı Bildirim Formu

〉 FR-0101 Aday Memurlar Staj Değerlendirme Belgesi

〉 FR-0102 2547-39.Madde Görevlendirme Formu

〉 FR-0104 Hizmet veya Hususi Pasaport Dilekçesi

〉 FR-0105 Mal Bildirimi

〉 FR-0107 Atama Başvuru Formu

〉 FR-0108 Akademik ve İdari İzin Formu

〉 FR-0110 Yemin Belgesi

〉 FR-0112 İdari Personel Talep Formu

〉 FR-0113 Personel İlişik Kesme Formu

〉 FR-0116 Görev Tanımı Formu

〉 FR-0118 Personel Elektronik Kart Talep Formu

〉 FR-0119 Personel Nakil Bildirim Formu

〉 FR-0129 Harcama Yetkisi Devir Formu

〉 FR-0130 Hizmet Birleştirme Dilekçesi

〉 FR-0131 Doğum Yardımı Dilekçesi

〉 FR-0132 Hizmet Belgesi Talep Dilekçesi

〉 FR-0134 Toplantı Tutanak Formu

〉 FR-0144 Tebliğ Tebellüğ Formu

〉 FR-0177 Teslim Tesellüm Formu

〉 FR-0158 Akademik ve İdari Personel İzin, İstek ve Onay Formu

〉 FR-0258 Yüklenme ve Kefalet Senedi

〉 FR-0194 İş birliği Protokolleri İzleme Formu

〉 FR-0209 Düzeltme İade Formu

〉 FR-0219 İşyeri Teslim Tutanağı (Yapı Teknik Daire Başkanlığı)

〉 FR-0224 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

〉 FR-0227 Senato Karar Evrakı

〉 FR-0226 Disiplin Kurulu Kararı

〉 FR-0228 Üniversite Disiplin Kurulu Kararı

〉 FR-0229 Üniversite Yönetim Kurulu Karar Evrakı

〉 FR-0275 Fakülte MYO Araç Talep Formu

〉 FR-0069 Araç İstek Formu

〉 FR-0287 Hassas Görev İş Envanter Formu

〉 FR-0252 E-Mail Talep Formu

〉 FR-0254 E-İmza Talep Formu

〉 FR-0274 Hastalık İzin Onayı Formu

〉 FR-0288 Akademik İdari Görev Belgesi

〉 FR-0251 Akademik İdari Personel Kimlik Talep Formu

〉 FR-0103 Emeklilik Dilekçesi

〉 FR-0117 Emeklilik Banka Talep Dilekçesi

〉 FR-0080 Sivil Savunma Ekipleri Formu

〉 FR-0081 Tatbikat Faaliyeti Formu

〉 FR-0273 Spor Müsabaka Katılımcı Formu

〉 FR-0225 Banka Promosyon Talep Formu

 

Güvenlik ve Temizlik Takip Formları

 

Arıza, Bakım, Onarım, İş İstek Formları

〉 FR-0060 Telefon Hattı Tahsis İptal Talep Formu

〉 FR-0061 Telefon Hattı Resmi Görüşme Talep Formu

〉 FR-0193 Arıza Bildirim Formu

〉 FR-0050 Doğalgaz Kazanları Periyodik Bakım Takip Formu

〉 FR-0051 Asansörler Periyodik Bakım Takip Formu

〉 FR-0199 Asansör Bakım Takip Formu

〉 FR-0200 Jeneratör Bakım Takip Formu

〉 FR-0201 Klima Bakım Takip Formu

〉 FR-0202 Transformatör Bakım Takip Formu

〉 FR-0203 UPS Periyodik Bakim Takip Listesi Güncelleme

〉 FR-0052 Bakım ve Onarım Müdürlüğü Jeneratörler Periyodik Bakım Takip Formu

〉 FR-0053 Araç Bakım Onarım İstek Formu

〉 FR-0055 Araç Bakım Onarım Fatura Kontrolü Formu

〉 FR-0054 Bakım Anlaşmalı Araç İhtiyaç Belgesi Formu

〉 FR-0056 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bakım Onarım İş İstek Formu

〉 FR-0058 Bakım ve Onarım Müdürlüğü Teknik Rapor Formu

〉 FR-0063 Bakım ve Onarım Müdürlüğü Teknik Servis Formu

〉 FR-0062 Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş İstek Formu

〉 FR-0066 Ağaç İşleri İş Talep Formu

〉 FR-0067 Ağaç İşleri Atölyesi Mamul Ürün ve İş Teslim Formu

〉 FR-0068 Demir İşleri Atölyesi İş İstek Formu

〉 FR-0250 Bilgi İşlem Bakım Onarım Arıza Takip Formu

 

Öğrenci İşleri Formları

〉 FR-0253 Öğrenci Kimlik Talep Formu

〉 FR-0295 Öğrenci Yeni Kimlik Talep Formu

〉 FR-0186 Öğrenci Kimliğini Kaybedenler İçin Talep Formu

〉 FR-0059 Öğrenci Şifre Talep Formu

〉 FR-0020 MTÜ İlk Kayıt Randevu Takvimi Çizelgesi Formu

〉 FR-0133 MTÜ İlk Kayıt Randevu Takvimi Çizelgesi Formu

〉 FR-0021 Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu (Special Visiting Student Course Registration Form)

〉 FR-0094 Ek Ders Puantajları Bilgi Formu

〉 FR-0095 Ek Ders Puantaj Örneği 1. ve 2. Öğretim

〉 FR-0172 Ders Muafiyet İntibak Dilekçesi

〉 FR-0159 Komisyon Tutanağı Muafiyet

〉 FR-0173 Ders Ekleme Formu

〉 FR-0092 Ders Telafi Formu

〉 FR-0168 Yaz Okulu Ders Alma Formu

〉 FR-0276 Sınav Kâğıdı Taslağı

〉 FR-0096 Sınav Puantajı 1. ve 2.Öğretim

〉 FR-0135 Sınav Sonucuna itiraz Formu

〉 FR-0029 Fakülte Yüksekokul Sınav Sonuçlarına İtiraz Formu

〉 FR-0161 Mazeret Sınavı Dilekçe

〉 FR-0165 Sınav Yoklama Tutanağı

〉 FR-0166 Tek Ders Sınavı Not Çizelgesi

〉 FR-0162 Mezuniyet Dilekçesi (Danışman)

〉 FR-0163 Mezuniyet Formu

〉 FR-0169 Final Sınavı Ücret Bildirim Formu

〉 FR-0183 TÖMER Başvuru Formu

〉 FR-0185 İlgili Makama Belge Talep Formu

〉 FR-0187 Özel Öğrenci Gelen Başvuru Formu

〉 FR-0188 Özel Öğrenci Gelen Değerlendirme Formu

〉 FR-0189 Özel Öğrenci Giden Başvuru Formu

〉 FR-0191 Yatay Geçiş ile Ayrılacak Öğrenci Onay Formu

〉 FR-0196 Kayıt Dondurma Talep Formu

〉 FR-0157 Kayıt Dondurma Danışman Dilekçesi

〉 FR-0293 Ön Lisans/Lisans Kayıt Dondurma Talep Formu

〉 FR-0197 Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi

〉 FR-0030 Kaydını Sildiren Öğrenciler için İlişik Kesme Formu

〉 FR-0041 Meslek Yemini ve Diploma Teslimi Formu

〉 FR-0294 Yeni Diploma Talep Formu

〉 FR-0182 Diplomasını Kaybedenler İçin Talep Formu

〉 FR-0184 Harç İade Formu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TR