www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Alper DURAK
Yüksekokul Müdürü
Öğr. Gör. Dr. M. Paşa GÜLTAŞ
Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Burcu GÖKATALAY
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ahmet KAZAN
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Abuzer YEŞİL
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Bölüm Başkanı
Öğr. Gör. Muhammed Fatih ASLAN
Mülkiyeti Koruma Bölümü Bölüm Başkanı
Sabri AKSOY
Yüksekokul Sekreter V. / Raportör
TR