Bilgisayar Programcılığı Programı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN AMACI

Bilgi ve iletişim teknolojileri çağımızın vazgeçilmez ihtiyaçları olarak yaşamın hemen her alanında etkin olarak kullanılmaktadır. Buna paralel olarak bilgisayar teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilgisayar teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için özel planlamalar yapılmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar teknolojileri alanında bilgi sahibi bireylerin yetiştirilmesi ve istihdam edilmeleri önemli bir konudur. Bu bağlamda bölümümüzün amacı;

Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve inkılâp tarihi konusunda bilgili; iyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip; mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen;  orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip; bilgisayar alanındaki temel kavramları bilen; yazılım (PC, ağ ortamı ve internet) planlama ve tasarımında görev alıp takım çalışması yürütebilen; yazılım, kurulum ve test işlemlerini yapabilen; veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alabilen; kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurup kullanabilen ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak uygulamalar üretebilen; yaygın karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit edip sorunlara çözüm üretebilen; donanım keşif ve kurulması işlemini yapabilen; kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanıyıp yaygın olanları kullanabilen; toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen; mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanların yetiştirilmesidir.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN İSTİHDAM OLANAKLARI

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri” unvanı ile; bilgisayar programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS ( Dikey Geçiş Sınavı)’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Bilişim Sistemleri Mühendisliği”, “Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği” ve “Bilgi Teknolojileri” Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Matematik, hesaplama ve bilgisayar bilimleri konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme
 2. Bilişim problemlerinin belirlenmiş çözümü için verilen analiz ve modelleme yöntemlerini adlandırabilme
 3. Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanabilme
 4. Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlayarak test edebilme
 5. Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışabilme
 6. Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izleyebilme
 7. Sözlü ve yazılı iletişim kurabilme; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
 8. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahip olabilme

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENİM ÇIKTILARI

 1. Matematik ve hesaplama konularında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
 2. Bilgisayar bilimleri konularında giriş düzeyinde uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahiptir.
 3. Teknolojinin güncel yöntemlerini, tekniklerini ve cihazlarını kullanır.
 4. Bilişim problemlerinin belirlenmiş çözümü için verilen analiz ve modelleme yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
 5. Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarında kullanır.
 6. Veritabanını yönetir ve mesleğinde iş planlaması yapar.
 7. Web projesi hazırlar ve uygular.
 8. Görsel düzenlemeler yapar, web projesi için html seviyesinde kod yazar, veritabanını yönetir,  açık kaynak kodlu programlar yazar.
 9. Bilgisayar programı hazırlamak için gerekli olan platform ve ürünleri belirler, program yazar, test eder ve kurulumunu yapar.
 10. Belirtimleri tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlar ve test eder.
 11. Çıkan sonuçları yorumlama becerilerine sahiptir.
 12. Bir bilgi işleme sisteminin donanım ve yazılım bileşenlerini kalitesi yüksek olacak şekilde analiz eder ve tasarlar.
 13. Bireysel olarak veya takım halinde etkin çalışır.
 14. Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri izler.
 15. Sözlü ve yazılı iletişim kurar; en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 16. İngilizce dilini uluslararası alanlarda yazılı ve sözlü olarak iletişim kurabilmek adına etkin kullanır.
 17. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENİM ÇIKTILARI İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ

  P.Ç-1 P.Ç-2 P.Ç-3 P.Ç-4 P.Ç-5 P.Ç-6 P.Ç-7 P.Ç-8
Ö.Ç-1 X              
Ö.Ç-2 X              
Ö.Ç-3           X    
Ö.Ç-4   X            
Ö.Ç-5     X          
Ö.Ç-6       X        
Ö.Ç-7       X        
Ö.Ç-8       X        
Ö.Ç-9       X        
Ö.Ç-10       X        
Ö.Ç-11       X        
Ö.Ç-12       X        
Ö.Ç-13         X      
Ö.Ç-14           X    
Ö.Ç-15             X  
Ö.Ç-16             X  
Ö.Ç-17               X

 

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

BİRİNCİ YARIYIL

D. KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS
AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 2
TDB101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
İNG101 İNGİLİZCE I Z 3 0 3 3
BT103 MATEMATİK Z 3 0 3 3
BT105 WEB TASARIMININ TEMELLERİ Z 2 1 3 4
BT107 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA Z 3 1 4 5
BT109 GRAFİK VE ANİMASYON Z 2 1 3 4
BT111 İŞLETİM SİSTEMLERİ Z 2 1 3 4
BT113 OFİS YAZILIMLARI Z 2 1 3 3
TOPLAM   21 5 26 30

İKİNCİ YARIYIL

D.KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS
AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 0 2 2
TDB102 TÜRK DİLİ II Z 2 0 2 2
İNG102 İNGİLİZCE II Z 3 0 3 3
BT104 MESLEKİ MATEMATİK Z 3 0 3 3
BT106 VERİ TABANI VE YÖNETİMİ Z 3 1 4 5
BT108 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA Z 3 1 4 5
BT110 BİLGİSAYAR DONANIMI VE DENETİMİ Z 2 1 3 4
SDG12A SEÇMELİ DERS (12-A GRUBU) * S 2 1 3 3
SDG12B SEÇMELİ DERS (12-B GRUBU) ** S 2 0 2 3
TOPLAM   22 4 26 30

SEÇMELİ DERS (12-A GRUBU) (MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER)

BT122 İNTERNET GÜVENLİĞİ S 2 1 3 3
BT124 YAZILIM GELİŞTİRMEDE TEST VE DENETİM S 2 1 3 3

SEÇMELİ DERS (12-B GRUBU) (SOSYAL SEÇMELİ DERSLER)

BT142 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI S 2 0 2 3
BT144 İLETİŞİM S 2 0 2 3

* Seçmeli ders 12-A Grubundan 1 (Bir) tane ders seçilecektir.

** Seçmeli ders 12-B Grubundan 1 (Bir) tane ders seçilecektir.

ÜÇÜNCÜ YARIYIL
D.KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS
BT201 MESLEKİ YABANCI DİL Z 2 0 2 3
BT203 İNTERNET PROGRAMCILIĞI -1 Z 3 1 4 4
BT205 BİLGİSAYAR AĞLARI Z 3 1 4 5
ÜSD001 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERS S 2 0 2 2
SDG21A SEÇMELİ DERS (21-A GRUBU) * S 6 2 8 10
SDG21B SEÇMELİ DERS (21-B GRUBU) ** S 4 0 4 6
TOPLAM   20 4 24 30
SEÇMELİ DERS (21-A GRUBU) (MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER)
BT221 MİKROİŞLEMCİLER S 3 1 4 5
BT223 GÖRSEL PROGRAMLAMA S 3 1 4 5
BT225 JAVA PROGRAMLAMA S 3 1 4 5
BT227 PYTHON PROGRAMLAMA S 3 1 4 5
BT229 VERİ MADENCİLİĞİ S 3 1 4 5
SEÇMELİ DERS (21-B GRUBU) (SOSYAL SEÇMELİ DERSLER)
BT241 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ S 2 0 2 3
BT243 ÜRETİM VE PAZARLAMA S 2 0 2 3
BT245 PROJE YÖNETİMİ S 2 0 2 3
BT247 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ S 2 0 2 3

* Seçmeli ders 21-A Grubundan 2 (İki) tane ders seçilecektir.

** Seçmeli ders 21-B Grubundan 2 (İki) tane ders seçilecektir.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL
D.KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS
BT202 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Z 2 1 3 3
BT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI-2 Z 3 1 4 4
SDG22A SEÇMELİ DERS (22-A GRUBU) * S 6 3 9 9
SDG22B SEÇMELİ DERS (22-B GRUBU) ** S 4 0 4 6
STAJ200 STAJ Z 0 0 0 8
TOPLAM   15 5 20 30
SEÇMELİ DERS (22-A GRUBU) (MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER)
BT222 İSTATİSTİK S 2 1 3 3
BT224 BİLİŞİM HUKUKU S 2 1 3 3
BT226 E-TİCARET UYGULAMALARI S 2 1 3 3
BT228 MOBİL PROGRAMLAMA S 2 1 3 3
BT230 ROBOTİK S 2 1 3 3
BT232 BÜYÜK VERİ S 2 1 3 3
BT234 YAPAY ZEKA S 2 1 3 3
BT236 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ S 2 1 3 3
SEÇMELİ DERS (22-B GRUBU) (SOSYAL SEÇMELİ DERSLER)
BT242 İŞLETME YÖNETİMİ S 2 0 2 3
BT244 GİRİŞİMCİLİK S 2 0 2 3
BT246 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA S 2 0 2 3
BT248 DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI S 2 0 2 3

* Seçmeli ders 22-A Grubundan 3 (Üç) tane ders seçilecektir.

** Seçmeli ders 22-B Grubundan 2 (İki) tane ders seçilecektir.

DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ YARIYIL
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılısını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
TDB101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
İNG101 İNGİLİZCE I 3 0 3 3

Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karşılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar.

DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT103 MATEMATİK 3 0 3 3
Kümeler, temel kavramlar, rasyonel sayılar, 1. dereceden denklemler, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma ve özdeşlikler, 2. dereceden denklemler, 2. dereceden eşitsizlikler, oran-orantı, problemler.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT105 WEB TASARIMININ TEMELLERİ 2 1 3 4
İnternet ve WEB Tanımları, Html Temel Etiketleri, Metin ve Görünüm Etiketleri, Bağlantı (Köprü) Oluşturma, Tablo İşlemleri, Formlar, Çerçeveler, Çoklu Ortam Araçları, Stil Şablonu(CSS) Temelleri, Stil Şablonu(CSS) Özellikleri, Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri, Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT107 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA 3 1 4 5
Algoritma, Akış Diyagramı, Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit, Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler, Karar Yapıları, Döngü Kontrolleri, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Değer Döndürmeyen Alt Programlar, Değer Döndüren Alt Programlar, Dosyalama Mantığı ve Dosya Erişimi, Arama ve Sıralama Algoritmaları.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT109 GRAFİK VE ANİMASYON  2 1 3 4
Program Giriş Ayarları, Araç Paneli, Vektör Araçları, Metin Düzenleme İşlemleri, Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları, Canlı Filtreler, Katman İşlemler, Dilimler ve Etkin Bölgeler, Düğmeler ve Açılır Menüler, Sayfalar, Hareketli Resimler, Slayt Gösterisi, Optimizasyon ve Dışa Aktarma, WEB Tasarım Editörü ile Çalışma.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT111 İŞLETİM SİSTEMLERİ 2 1 3 4
İşletim Sistemleri, İşletim Sistemi Kurulumu, Sistem Özellikleri, Denetim Masası, Grup İlkeleri, İşletim Sistemini Çoğaltmak, Güvenlik Yazılımları, Ofis Yazılımları, Diğer Uygulama Yazılımları. Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı, Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri, Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı, Açık Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları, Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları, İnternet Bağlantısı, Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri, Açık Kaynak İşletim Sistemi Editörleri, Program Kurma ve Güncelleme, Kabuk İşlemleri, Dosya ve Dizin Paylaşımı.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT113 OFİS YAZILIMLARI  2 1 3 3
Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri, Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri, Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler,  Makrolar, Özelleştirme, Çalışma Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri, Formüller, Fonksiyonlar, Grafik İşlemleri, Veri Analizi, Yazdırma, Çalışma Alanı, Slayt İşlemleri, Tasarım, Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları, Internet Kavramları, E-Posta.

 

İKİNCİ YARIYIL
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2 2
Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya’dan Lozan’a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye’nin gündemi.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
TDB102 TÜRK DİLİ II 2 0 2 2
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
İNG102 İNGİLİZCE II 3 0 3 3
Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT104 MESLEKİ MATEMATİK 3 0 3 3
Fonksiyonlar, türev ile ilgili bazı temel kurallar, integral ile ilgili bazı temel kurallar, matrisler ve matrisler ile ilgili işlemler, determinantlar, determinant alma yöntemleri, determinantın özellikleri, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemleri için analitik ve nümerik çözüm yöntemleri ile ilgili temel bilgiler, lineer denklem sistemlerinin bazı analitik ve nümerik çözüm yöntemleri ile çözümü, faktöriyel, toplam ve çarpım sembolleri.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT106 VERİ TABANI VE YÖNETİMİ 3 1 4 5
Veritabanı İhtiyaç Analizi, Normalizasyon, Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek, Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak, İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak, DML Sorgularını Kullanmak, Veritabanı Yönetimi Yapmak, Veritabanı Güvenliğini Sağlamak.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT108 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA 3 1 4 5
Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması, Sabit, Değişken ve Nesne Kullanımı,  Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Dosya İşlemleri, Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı, Lokal ve Global Referanslar, Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Standart Bileşenler, Gelişmiş Bileşenler, Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT110 BİLGİSAYAR DONANIMI VE DENETİMİ 2 1 3 4
Statik (Durgun) Elektriğe Karşı Önlemler, Donanım Malzemelerinin Özellikleri, Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi, Anakart, İşlemci ve Bellek Birimleri, Disk Sürücüleri, Donanım Kartları, Çevre Birimleri, BIOS, Hata Mesajları, Endüstriyel bilgisayarlar, Bilgisayar içi hızlı data ölçme ve kontrol kartları, sinyal işleme ve ölçme modülleri, endüstriyel haberleşme, PC tabanlı haberleşme kontrolü, Uzaktan data ölçme ve kontrol modülleri, dağınık data ölçme ve kontrol sistemleri.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT122 İNTERNET GÜVENLİĞİ 2 1 3 3
İnternet Güvenliğine giriş ve Veri iletişimi, OSI Başvuru modeli, TCP/IP ve Port kavramı, IP Paketleri, Etik ve Güvenlik, ARP Dinleme, Şifreleme ve teknikleri, Hash Algoritmaları ve Kullanım Alanları ve Veri Bütünlük Algoritmaları, Genel Sistem Saldırıları, Genel İstismar Metotları.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT124 YAZILIM GELİŞTİRMEDE TEST VE DENETİM 2 1 3 3
Güvenli ve kaliteli tasarım geliştirme, kodlama ve hata bulma, kontrol dokümantasyonu, anlaşılır program yazma. Test yöntemleri. White-box ve Black-box testleri. Doğrulama ve Geçerleme. Uygulama güvenlik açıklarını test ve denetimini yapan araçları kullanma.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT142 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI 2 0 2 3
Standardizasyonla ilgili işlemler, Üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartlar, Kalite kavramı, Muayene kavramı, Toplam Kalite Kontrol, PUKO döngüsü, İstatistikî Kalite Kontrol Kavramı, Örnek Alma Yöntemleri, Veri Toplama Teknikleri, Kontrol Diyagramlarının Uygulanması, Normal dağlım eğrisinin özellikleri, Normal dağılım  eğrisinin kalite kontrolünde kullanılması, Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramları, EFQM Mükemmellik Modeli, Liderlik Kavramı, Stratejik Yönetim, Kalite Teknikleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kaynak Yönetimi Sistemi, 5S Motivasyon, Ekip Çalışması İletişim, Öneri sistemi, Bilgi Yönetimi, Cevre Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Süreç Yönetim Sistemi, Müşteri İlişkileri, Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri, İş Güvenliği Sistemleri, Üretim Sistemleri, Anket Geliştirme, Kurumsal Performans Yönetimi.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT144 İLETİŞİM 2 0 2 3
Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim kurmak, biçimsel (formal) iletişim kurmak, biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak.

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT201 MESLEKİ YABANCI DİL 2 0 2 3
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Mesleki terim, kavram ve terminoloji, İşletim sistemi kurulum dokümanları, İşletim sistemi hata mesajları, İşletim sistemi yardım dosyaları, Program dili hata mesajları, Program dili yardım dosyaları, Program dilinde kullanılan terimler, Bilgisayar çevre birimleri dokümanları.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT203 İNTERNET PROGRAMCILIĞI -1 3 1 4 4
Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi, Değişkenler ve Sabitler, Operatörler, Karar Kontrol Yapıları, Döngü Kontrol Yapıları, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Diziler ve Nesneler, Dosyalama İşlemleri, WEB Form Uygulamaları, Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri, Veritabanı İşlemleri-1, Veritabanı İşlemleri-2, XML ve WEB servisleri -1, XML ve WEB servisleri -2.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT205 BİLGİSAYAR AĞLARI 3 1 4 5
Bilgisayar ağlarına giriş, temel kavramlar, Protokol katmanları, Uygulama katmanı: HTTP, FTP, SMTP, DNS, P2P protokoller, TCP protokolü, IP protokolü, Yönlendirme algoritmaları, Broadcasting, Multicasting,  Çoklu erişim protokolleri, Ethernet, Bağlantı düzeyi adresleme, Anahtarlayıcılar, PPP, ATM, MPLS, Kablosuz Ağlar, 802.11 Protokolü.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT221 MİKROİŞLEMCİLER 3 1 4 5
Mikroişlemci, mikrobilgisayar nedir, asembler dili, makine dili, kaydediciler, donanım yapıları, RAM, ROM, EPROM, EEPROM,hafıza yapıları , mikroişlemci iç yapısının incelenmesi,  mikroişlemci aritmetik mantık ve kontrol ünitesi, akümülatör yapısı, mikroişlemci veri yolu, data yolu yapısı, mikrobilgisayar dizaynı, adresleme mantığı, makine dilindeki komutların mikrobilgisayar üzerinde çalışması, 8080, 8085 asembler dili, assembler dili makine dili dönüşümleri, assembler dili komutları, analog ve dijital dönüştürücüler, 8086, 80286, 16 bitlik mikroişlemciler, adresleme modları, kesme yapıları, portların kullanımı, korumalı mod adresleme yapısı.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT223 GÖRSEL PROGRAMLAMA 3 1 4 5
Program yazımına hazırlık yapmak, Programın ara yüz ayarlarını yapmak, Programın temel parçalarını kullanmak, Programlama komutlarını yazmak, Gelişmiş program kodları yazmak, Uygulamadaki hataları bulmak ve test etmek, Veritabanı ile çalışmak, Web sayfası hazırlamak.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT225 JAVA PROGRAMLAMA 3 1 4 5
Programlama dilini (java) kurabilme ve kullanabilme. Bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görev açısından düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişikler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme. Bileşenlerin ileri düzey kullanımı, Veri tabanı uygulamaları, İnternet uygulamaları, bileşen oluşturma ve yeni bileşenler türetme.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT227 PYTHON PROGRAMLAMA 3 1 4 5
Python program ve gramer yapısını, değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler, sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamalar, Python ile dosya işlemlerini, Python ile veri tabanı uygulamaları, Python ile web uygulamaları
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT229 VERİ MADENCİLİĞİ 3 1 4 5
Veri madenciliğinin tanımı. Veri madenciliği uygulama alanlarına, tekniklerine ve modellerine genel bakış. Veri madenciliği aşamaları: Amacı belirleme, amaca uygun veri kümesi oluşturma (veri seçme), veri ayıklama ve önişleme, veri azaltma ve veri dönüşümü, veri madenciliği öğrenme algoritmasını seçme, model değerlendirme ve bilgi sunumu, bulunan bilginin yorumlanması. Veri Madenciliği öğrenme algoritmalarını inceleme: karar ağaçları, sınıflandırma, eğri uydurma, bağıntı kurma, bellek tabanlı yöntemler, k-komşu algoritması, demetleme, yapay sinir ağları.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT241 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2 0 2 3
Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT243 ÜRETİM VE PAZARLAMA 2 0 2 3
Üretim Yönetimine Giriş, Üretim Sistemlerinin Tasarımı, Stok Ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Yönetimi, Teknolojik Gelişmeler Ve Üretim Sistemleri, Pazar, Pazarlama Çevresi Ve Tüketici, Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazar Araştırması, Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi Ve Konumlandırma, Fiyat Ve Fiyatlandırma, Toptancılık Ve Perakendecilik, Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazarlamada Kontrol Ve Sosyal Sorumluluk.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT245 PROJE YÖNETİMİ 2 0 2 3
Proje Yönetimi Bağlamı. Proje Denetimi Bağlamı. Projenin Kavranması. Projenin Planlanması : Risklerin Tanımlanması ve Yönetilmesi, Proje Eylemlerinin Tanımlanması, Bağıntıların Kurulması, Projenin Değerlendirilmesi (Estimating), Programların Hazırlaması, Proje Bütçesinin Hazırlanması. Projenin İşletimi (Running) : Proje Ekibinin Oluşturulması, Gelişmelerin İzlenmesi. Beceri (Skills) Yönetimi.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT247 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2 0 2 3
İş Sağlığı ve Güvenliğini nedir, İş Sağlığı ve Güvenliği hukuku ve mevzuatı, Risk Yönetimi ve Değerlendirme Analizleri, Risk etmenleri ve Tehlikeler, Ergonomi ve Fiziksel Risk Etmenleri, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, İş güvenliği Ekipmanları, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve önleyici tedbirler, Atölye ve Laboratuvar Güvenliği, Yangın ve Yangından Korunma Yöntemleri, İlkyardım ve çeşitleri, İlkyardım malzemeleri ve uygulama yöntemleri
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
ÜSD001 ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERS 2 0 2 2
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT202 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 2 1 3 3
Alana Yönelik Proje Konusunu Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Projenin Konularını ve Çalışma Ortamını Analizlerle Belirlemek, Proje İçerisinde Kaydedilecek Verileri ve Türlerini Tespit Etmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Projenin Algoritma ve Akış Şemasını Belirlemek, Projenin Çalışacağı Platformunu Kurmak, Yapılan Hazırlıkları Sunmak, Projenin Ana Konularının Kodlarını Yazmak ve Test Etmek, Projeyi Sunmak, Proje İçin Detay Önerileri Almak, Kod Yazmak ve Test Etmek, Projenin Sunumu, Proje Kurulum Paketini Hazırlamak, Projenin Tüm Aşamalarını İçeren Rapor Kitapçığını Hazırlamak.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT204 İNTERNET PROGRAMCILIĞI-2 3 1 4 4
Web sunucu için yazılım kurulumları ve yayınlama, Değişkenler ve sabitler, operatörler ve işlem önceliği, Karar kontrol deyimleri döngü kontrol deyimleri, Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, Hazır fonksiyonlar, Dizi işlemleri, Dosya işlemleri, Web formları, Sayfalar arası veri aktarımı, Veritabanı bağlantısı, Veritabanı işlemleri–1, Veritabanı işlemleri–2, XML uygulamaları ve web servisleri.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT222 İSTATİSTİK 2 1 3 3
İstatistik ile ilgili temel kavramlar. Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri. Örnekleme dağılımları. İstatistik tahmin. İstatistik hipotezler ve hipotez testleri. Regresyon ve korelasyon analizleri. Rassal değişkenler ve özel fonksiyonları. Çok değişkenli dağılımlar ve yoğunlukları. Bağımsız rassal değişkenler.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT224 BİLİŞİM HUKUKU 2 1 3 3
Bilişim hukuku dersinde, bilişim teknolojilerinin beraberinde getirdiği hukuki sorunların ortaya konulması ve belli başlı internet ve hukuk sorunlarına çözüm aranması amaçlanmaktadır.  Bu yolla, öğrenciler, internet alan adları ve marka hukuku, bunların korunması, elektronik ve mesafeli sözleşmeler (kurulması,  genel işlem şartları vs.), alan adları ve korunması, İnternet ve fikri haklar, özellikle P2P File Sharing,  internette erişim engelleme ve yasal düzenlemeler, bilgisayar programlarının (yazılımların) korunması ve website yapım sözleşmeleri hakkında bilgi edinmektedirler.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT226 E-TİCARET UYGULAMALARI 2 1 3 3
Elektronik Ticaretin Tanımı, Amaçları ve Araçları, Elektronik Ticaretin Kapsamı, Getirdiği Değişimler, E-İş ve E-Pazarlama Kavramları, internette E-İş Modelleri, Pazar, Müşteri, Rakip Analizinde İnternetin Kullanılması ve E-Ticarette Pazar Araştırması, E-Ticaret Modelleri, E-Ticaret Süreci (Fikir Süreci, Tedarik Süreci, Ödeme Süreci), İnternet Ortamında Elektronik Ticaret Ortamları, İlgili Web Siteleri, E-Pazaryerlerini Seçerken İzlenecek Yöntem, Elektronik Ticaretin Olumlu ve Olumsuz Yanları, E-Ticaret’in Firma Açısından ve Müşteri Açısından Faydaları, Elektronik Ticarette Güvenlik, Elektronik Ticaret ile ilgili Hukuki Düzenlemeler, E-Ticarette Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktalar.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT228 MOBİL PROGRAMLAMA 2 1 3 3
Mobil programlamaya genel bakış ve içerik, Geliştirme ortamının gereksinimleri ve kurulumu, Kullanıcı arayüzü tasarlamak, Intents, Intent Filters, Broads, BroadReceivers, Tercihler (prefences) ve dosya yönetimi, Veritabanı yönetimi ve içerik sağlayıcılar, İnternet Erişimi, Arka plan işlemleri, Servis ve alarm kavramları, Konumlandırma ve harita yönetimi.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT230 ROBOTİK 2 1 3 3
Robotlarda temel kavramlar, eksenler, koordinat sistemleri çeşitleri ve kullanım yerleri. Robot sisteminin elemanları ve hareket ettirme sistemleri. Robot denetimi ve çevre birimleri ve yörünge planlaması. Robot simülasyon yazılımları ve Endüstriyel robotik uygulamalar.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT232 BÜYÜK VERİ 2 1 3 3
Büyük verinin tanımı, Veri madenciliği ve analitik düşünme, Veriden büyük veriye geçiş, Büyük veri araçları ve teknikleri, Büyük veri stratejisi geliştirmek.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT234 YAPAY ZEKA 2 1 3 3
Zekâ ve yapay zekâ tanımları. Problem çözme teknikleri: durum-uzayı yaklaşımı, problem-indirgeme yaklaşımı, problem modeli, problem sunumu, ayrıntılı arama algoritmaları (breadth-first, depth-first, iterative deepening), buluşsal arama algoritmaları. Oyun teorisi. Bilgi temsili ve nedenleme: önermeler mantığında; sözdizimi, anlambilim ve ispat kuramı (deductive inference), yüklem mantığı, üretim sistemleri, anlambilim ağları ve çerçeveleri. Kural tabanı, uzman sistemler, çıkarsama motoru. Makine öğrenimi: tümevarım, komutla öğrenme, örneklerle öğrenme, sınıflandırma, açıklama temelli öğrenme, ilişkisel ve sezgisel öğrenme. Yapay zekâ uygulamaları.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT236 OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ 2 1 3 3
Genel Tanımlar: Amaç Fonksiyonu, Kısıtlamalar, Uygun Bölge, Uygun çözüm, Konveks Fonksiyonun Özellikleri, Lagrange Çarpanları, Kuhn-Tucker Koşulları, Esas Problemin Duali. Yapı Optimizasyonunda Kullanılan Yöntemler: Lineer Programlama Yöntemleri (Simpleks yöntemi, Tamsayılı Programlama yöntemi), Nonlineer Programlama Yöntemleri (Kesen Düzlem Yöntemi, Ardışık Doğrusal Programlama Yöntemi), Optimumluk Kriteri Yöntemi, Yapay Zeka Teknikleri (Genetik Algoritma Yöntemi) Yapı Tasarımında Optimizasyon: Mevcut Tasarım Yöntemlerine Genel Bir Bakış. Yapı Optimizasyonunda Sınıflandırma ve Tanımlar. Yapı Optimizasyonunda İlk Çalışmalar: Aynı Anda Göçme Modu, Tam Gerilmeli Tasarım. Optimizasyon Tekniklerinin Yapı Tasarımına Uygulanması: İzostatik ve Hiperstatik Sistemlerde Yapı Optimizasyonu, Plastik Tasarımda Yapı Optimizasyonu. Matris Deplasman Yöntemi ile Optimizasyon (Kafes Sistemlerde, Çerçeve Sistemlerde Yapı Optimizasyonunun Formülasyonu.) Genetik Algoritma Yöntemi ile Yapı Optimizasyonu, Şekil Optimizasyonu, Deprem Yükü Etkisindeki Yapıların Optimizasyonu.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT242 İŞLETME YÖNETİMİ 2 0 2 3
Mikroekonomik verileri takip etmek, makroekonomik göstergeleri analiz etmek, pazardaki boşlukları tespit etmek, yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçmek, yapılabilirlik çalışmalarını yürütmek, işletmenin çevresini tanımak, talep analizi ve tahmini yapmak,  işletmenin kuruluş yerini belirlemek, işletmenin hukuksal yapısını belirlemek, iş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak, tahmini gelir-gider hesabını yapmak, iş yeri ve üretim planı yapmak, yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek, uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT244 GİRİŞİMCİLİK 2 0 2 3
Girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT246 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 2 0 2 3

Doğru ses ve nefes alıştırmaları, Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları. Türkiye Türkçesine özgü tonlama, vurgu, artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar. Sözsüz iletişim ( beden dili ), kişisel imaj ve resmî ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları.

DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
BT248 DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI 2 0 2 3
Medya okuryazarlığı ile ilgili temel kavramların öğretimi, bilişim hukukuna giriş ve TİB, BTK, RTÜK gibi kurumların medya okuryazarlığı bağlamında incelenmesi, Dünyada ve Türkiye’de medya okuryazarlığı, ailelerin medya okuryazarlığı durumu ve eğitimi, medya analizi, dijital oyunlar, filtreleme programlarının değerlendirilmesi, Değerler-ahlaki gelişim ve internet.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
STAJ200 STAJ 0 0 0 8

           

 

TR