Dış Ticaret Programı

DIŞ TİCARET PROGRAMININ AMACI

Dış Ticaret Bölümü; ithalat ve ihracat yapan işletmelerde, bankacılık, taşımacılık, gümrük konularında, ilgili kamu kurumlarında ve diğer tüm dış ticaret faaliyetlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Dış ticaret ara meslek gruplarında çalışacak insan gücünde; ithalat ve ihracat ile ilgili güncel bilgileri ve mevzuatları takip edebilme, gümrük, kambiyo ve diğer tüm dış ticaret mevzuatını izleyebilme, yorumlayabilme ve ithalat ve ihracat işlerinde kullanılan tüm belge ve yöntemleri kullanabilme özelliklerinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Dış Ticaret Bölümü, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ekonomik faaliyetlerin tamamını net şekilde görebilmeyi sağlayacak teorik ve pratik bilgi birikimine yönelik eğitim vererek; kamu ve özel sektör işletmelerinin dış ticaret departmanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek; gümrük müşavirliklerinde B karneli Gümrük Müşavir yardımcısı olarak görev alabilecek; kendi adına dış ticaret alanında işyeri açıp işletebilecek; bankaların kambiyo departmanlarında çalışabilecek; uluslararası lojistik firmalarında operasyon yetkilisi olarak görev yapabilecek; iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen; Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgili; iyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip; mesleki alanda İngilizce kullanabilme becerisine sahip; yaratıcı fikirler üretebilen ve sosyal ilişkilerde başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

DIŞ TİCARET PROGRAM PROFİLİ

İletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler bir yandan piyasalar arasında etkileşimi artırarak, diğer yandan ulaşım olanaklarını geliştirerek dünya ticaret hacmini yükseltmektedir. Artık geleneksel sektörlerde daha çok sayıda ürünün dış ticareti yapılırken, dijital enformasyon ürünlerinin de yaygınlaşmasıyla tamamen yeni ürünler uluslar arası ticarete konu olmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak firma ve endüstri ölçeğinde gerçekleşen uluslararasılaşma olgusu yadsınamaz bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Verimlilik kazanımlarıyla birlikte rekabet gücümüzün ve toplumsal refahımızı gelişmesi tüm ekonomik süreçlerin iyi yönetilmesiyle sağlanabilir. Üretimden pazarlamaya bütün aşamaların kavranması bu süreçlerin iyi yönetiminde ön şarttır. Bu çerçevede Dış Ticaret Bölümümüz iş dünyasının ihtiyaç duyduğu ekonomik faaliyetlerin tamamını net şekilde görebilmeyi sağlayacak teorik ve pratik bilgi birikimine yönelik eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

Dış Ticaret Programı; ithalat ve ihracat yapan işletmelerde, bankacılık, taşımacılık, gümrük konularında, ilgili kamu kurumlarında ve diğer tüm dış ticaret faaliyetlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Dış ticaret ara meslek gruplarında çalışacak insan gücünde; ithalat ve ihracat ile ilgili güncel bilgileri ve mevzuatları takip edebilme, gümrük, kambiyo ve diğer tüm dış ticaret mevzuatını izleyebilme, yorumlayabilme ve ithalat ve ihracat işlerinde kullanılan tüm belge ve yöntemleri kullanabilme özelliklerinin geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Dış Ticaret Programı, her yarıyıl 30 kredi, toplam dört yarıyıl ve staj çalışmalarını da kapsayan toplam 120 kredilik aşamalardan oluşmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir. Programın 3. Yarıyılından itibaren staj zorunluluğu vardır.

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ İSTİHDAM OLANAKLARI

Dış Ticaret Programından mezun olan adaylar, kamu kurumlarının ve tüm sektörlerin dış ticaret birimlerinde, gümrük şirketlerinde, gümrük müdürlüklerinde, bankalarda, ithalat-ihracat yapan işletmelerde, orta kademe yönetici veya üst kademe yönetici asistanı gibi pozisyonlarda da görev alabilmektedirler.

 Bu programdan mezun olan öğrenciler AB temsilciliklerinde, gümrük komisyoncuları yanında, nakliye firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde;

 • Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Muhafaza Baş Müdürlükleri’nde; muhafaza memuru, onay servisi memuru, muayene memuru olabilirler,
 • B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” ünvanı ile
 • B karnesi ile çalıştıktan daha sonra da Gümrük Müşaviri olabilirler,
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı’ nda (DTM) Dış Ticaret Uzmanı veya Yardımcısı olarak da çalışabilirler.

 Ayrıca DGS sınavından yeterli puanı alan adaylar, ilgi alanlarıyla ilgili birçok bölümü de tercih edebilmektedirler.

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜNÜN PROGRAM ÇIKTILARI 
 1. Ekonomi ve dış ticarete ilişkin temel bilgilere sahip olabilme
 2. Dış ticarette kullanılan belgeleri düzenleyebilme, teslim ve ödeme şekillerine ilişkin uygulamaları gerçekleştirebilme
 3. Dış Ticaret, Banka-Kambiyo mevzuatını kavrar ve bu işlemlerde kullanılan belgeleri düzenleyebilme
 4. Türkiye’deki Gümrük Mevzuatını kavrayabilme ve uygulamalarını gerçekleştirebilme
 5. Lojistik mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olabilme
 6. Türk dış ticaret rejimini bilmek ve İhracat-İthalat işlemlerini gerçekleştirme becerisi kazanabilme
 7. Bilgisayar ve Dış Ticaret işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için gerekli belirli yazılımları kullanabilme
 8. Dış Ticaret ve Kambiyo işlemlerini muhasebeleştirme bilgisine sahip olabilme
 9. Dış Ticaretin finansman yöntemleri ve finans piyasalarına ilişkin bilgi sahibi olabilme
 10. Uluslararası rekabet koşullarını kavrayabilme ve dış ticarette pazarlama stratejileri hakkında bilgi sahibi olabilme
 11. Dış ticarette kalite ve standardizasyonun önemini kavramak
 12. Dünya Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisinde yaşanan gelişmelerden haberdar olma ve bu gelişmelerin dış ticarete etkilerini analiz edebilme
 13. Uluslararası ekonomik kuruluşların küresel dünyadaki etkilerini kavrayabilme. AB-Türkiye İlişkilerinin gelişimi hakkında fikir sahibi olabilme
 14. Dış Ticaret konusunda mesleki İngilizce bilgisine sahibi olabilme
 15. Atatürk ilkelerini ve İnkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olabilme

 DIŞ TİCARET BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENİM ÇIKTILARI

 1. Dış ticarete ilişkin temel bilgilere sahip olmak
 2. Türk dış ticaret rejimini bilmek ve İhracat-İthalat işlemlerini gerçekleştirme becerisi kazanmak
 3. Dış ticarette kullanılan belgeleri bilmek ve düzenlemek, teslim ve ödeme şekillerine ilişkin uygulamaları gerçekleştirebilmek
 4. Uluslararası rekabet koşullarını ve rekabeti kavramak ve dış ticarette pazarlama stratejileri hakkında bilgi sahibi olmak
 5. Dış Ticaret, Banka-Kambiyo mevzuatını kavramak ve bu işlemlerde kullanılan belgeleri düzenleyebilmek
 6. Dış Ticaret ve Kambiyo işlemlerini muhasebeleştirme bilgisine sahip olmak
 7. Dış Ticaretin finansman yöntemleri ve finans piyasalarına ilişkin bilgi sahibi olmak
 8. Dış ticarette kalite ve standardizasyonun önemini kavramak
 9. Lojistik mevzuatı ile ilgili bilgi sahibi olmak
 10. Dünya Ekonomisi ve Türkiye Ekonomisinde yaşanan gelişmelerden haberdar olmak ve bu gelişmelerin dış ticarete etkilerini analiz edebilmek
 11. Türkiye’deki Gümrük Mevzuatını kavramak ve uygulamalarını gerçekleştirebilmek
 12. Uluslararası ekonomik kuruluşların küresel dünyadaki etkilerini kavramak. AB-Türkiye İlişkilerinin gelişimi hakkında fikir sahibi olmak
 13. Bilgisayar ve Dış Ticaret işlemlerinin bilgisayar ortamında yapılabilmesi için gerekli belirli yazılımları kullanmak
 14. Ekonomiye ilişkin temel bilgilere sahip olmak
 15. Dış Ticaret konusunda gerek düzgün bir Türkçe gerekse mesleki İngilizce bilgisine sahip olmak
 16. Atatürk ilkelerini ve İnkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
 17. İş yaşamının gereklerini, hukuki ve sosyal yapısını bilen ve yerine getiren dış ticaret elemanı yeterliliklerine sahip olmak

TR