Lojistik Programı

PROGRAMIN SEVİYESİ

Ön lisans

PROGRAMIN EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl

PROGRAMIN AMAÇLARI

Lojistik programının amacı, çağdaş bilgi ve tekniklere sahip, gerek ulusal gerekse uluslararası iş hayatına çözümler üretebilecek, devlet ve özel kurumların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, profesyonel iş ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, günün hızla değişen şartlarına uyum sağlayabilecek kamu ve özel sektöre yönetici ve eleman yetiştirmektir.

Lojistik, küresel boyutu ile incelendiğinde nitelikli ara eleman ihtiyacı günden güne artan sektör durumundadır. Bu bağlamda program sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve becerilere sahip, etik ilkelere saygılı elemanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. ​

PROGRAMIN İSTİHDAM OLANAKLARI

Türkiye, lojistik konusunda oldukça avantajlı bir konuma sahiptir ki bunun da sebebi hiç kuşkusuz iki kıtayı bağlayan bir ülke olması ve 3 tane dış bir tane iç denize sahip olmasıdır. Jeopolitik konum avantajına ek olarak ihracat limanları da Avrupa’nın en büyükleri arasındadır. Günümüzde üretimin var olduğu her noktada lojistikçiye ihtiyaç duyulur. Lojistik ön lisans programını başarı ile tamamlayan Lojitisyenlerin çalışma alanı oldukça geniş olup; tüm kamu ve özel kuruluşlarda, özellikle gümrükleme, depolama, dağıtım, taşımacılık gibi hizmet sektörüne ilişkin alanlarda şirketlerin, lojistik, dış ticaret, finans ve pazarlama departmanlarında, özellikle ithalat ve ihracat firmalarında, gelecek vaat eden pozisyonlarda çalışabilmektedirler.

Programdan mezun olan öğrenciler güncel konularla zenginleştirilmiş alan içi eğitimlerini aldıktan sonra “lojistik uzmanı” sıfatını kazanacaklardır. Endüstrinin, nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan Lojistik programı, çok geniş çalışma alanına sahiptir. Lojistik sektörünün lojistik hizmet verenler, lojistik hizmet alanlar ve düzenlemeleri yapanlar olmak üzere üç ana boyutu vardır. Lojistik bölümünden mezun olan öğrenciler hem lojistik hizmet veren, hem lojistik hizmet alan, hem de lojistik uygulamaları düzenleyen kurumlarda istihdam imkânlarına sahip olacaktırlar. Lojistik ön lisans programından mezun olan öğrenciler imalat işletmelerinin tedarik temin, satın alma, üretim, pazarlama ve dağıtım birimlerinde görev alabilirler. Aynı zamanda perakende ve hizmet işletmelerinin tedarik temin, stok ve dağıtım birimlerinde çalışabilirler.

PROGRAMIN DİKEY GEÇİŞ OLANAKLARI

Lojistik ön lisans programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açık öğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekmektedir.

Bu programdan mezun olan öğrenciler, dikey geçiş kapsamında başvurabilecekleri lisans programlarını, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren “2020 Meslek Yüksekokulları İle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu” ndan detaylı bilgiye ulaşabilirler. Bu kılavuzda, adayların nasıl başvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açık öğretim ön lisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek işlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer almaktadır.

Öğrenciler, bu programı başarı ile tamamlayarak mezun olmaları halinde isterlerse ÖSYM tarafından yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek aşağıdaki lisans programlarında lisans öğrenimlerine devam edebilirler.

 • Havacılık İşletmeciliği
 • İşletme
 • Lojistik Yönetimi
 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
 • Teknoloji ve Bilgi Yönetimi
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Uluslararası Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret Lojistik ve İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

PROGRAMIN DERSLERİ

Program kapsamında temel, çağdaş ve uluslararası lojistik dersleri; tedarik zinciri yönetimi; temel işletmecilik bilgisi kazandırmaya yönelik dersler; gümrük ve hukuk dersleri ile temel düzeyde yabancı dil ve bilgisayar eğitimi verilmektedir.

PROGRAMIN PROGRAM ÇIKTILARI

 1. Günümüzün önde gelen alanı olan lojistik sektörünün sürekli yenilenen bilgi ve beceri donanımını edinebilme, mesleki terminolojiyi alanda kullanabilme ve alanda ön lisans seviyesinde bilgi sahibi olma
 2. Lojistik alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma
 3. Lojistik alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerisi
 4. Lojistik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme becerisi
 5. Lojistik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme becerisi
 6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme becerisi
 7. Lojistik alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisi
 8. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma

PROGRAMIN ÖĞRENME ÇIKTILARI

 1. Lojistik ve Tersine Lojistik kavramlarını tanımlayabilecek
 2. Lojistik faaliyetleri sınıflandırabilecek
 3. Pazarlama, Dağıtım Kanalları ve Lojistik arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecek
 4. Lojistik ve Tedarik Zinciri Kavramları arasındaki ilişkiyi belirleyebilecek
 5. Lojistik Yönetiminde Bilgi Teknolojileri Kullanımını açıklayabilecek
 6. Lojistik Faaliyetlerde Dış Kaynak Kullanımını tanımlayabilecek
 7. Risk Yönetimi ve Lojistik İşlemlerini belirleyebilecek

 

TR