www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Alper DURAK
Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Gül Seda ACET İNCE
Üye
Doç. Dr. Ahmet KAZAN
Üye
Öğr. Gör. Dr. M. Paşa GÜLTAŞ
Üye
Öğr. Gör. Muhammed Fatih ASLAN
Üye
Ece UÇAR
Öğrenci Temsilcisi
TR