www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Öğr. Gör. Abuzer YEŞİL
Bölüm Başkanı
TR