www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Personel

Öğr. Gör. Mehmet Tevfik ASİLTÜRK
Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Abuzer YEŞİL

Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz İNCE
TR