www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Personel

Öğr. Gör. Abuzer YEŞİL
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz İNCE
Öğr. Gör. Mehmet Tevfik ASİLTÜRK
TR