www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Personel

Öğr. Gör. Muhammed Fatih ASLAN
Öğr. Gör. Alper KARAKURT
Öğr. Gör. İsmail TUR
Öğr. Gör. Leyla ASİLTÜRK
TR