www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Personel

Öğr. Gör. Dr. Arif GÜMÜŞ
Öğr. Gör. Dr. M. Paşa GÜLTAŞ
TR