Sosyal Güvenlik Programı

SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMININ AMACI

Türkiye Anayasası’nda bulunan “Sosyal Devlet” anlayışının bir sonucu olarak sosyal güvenlik kavramı önemini her zaman korumuştur. Sosyal güvenlik sisteminin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve bu alandaki sorunların giderilmesi için doğrudan çalışabilecek yetkinliğe sahip kişiler yetiştirmek amacıyla Sosyal Güvenlik bölümleri açılmaktadır.

İnsanlar için bir hak devlet için bir ödev olan sosyal güvenlik hizmeti, her kişi ve ailesinin temel haklarından biri olarak kabul edilir. Bu bağlamda devlet  sosyal güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve gerekli teşkilatları kurar. Vatandaşların her durumda sosyal güvenliğe sahip olduğunu bilmesi, sosyal adaletin sağlanması adına oldukça önemlidir.

Günümüzde kamu sektörü, kamu destekli özel sektörün ve özel işletmelerin katılımı ile sosyal güvenlik hizmeti verilmektedir. Kamu ve özel sektör kuruluşlarında bilgisayar destekli sosyal güvenlik işlemlerini yapabilen, yetkili kişiler yetiştiren bu bölüm mezunları temel düzeyde yöneticilik bilgi ve becerisine sahip olmanın yanı sıra mevzuat takip etme ve hukuku sorumlulukları göz önünde bulundurma donanıma sahip olarak mezun olacaklardır. Bu alanda yapılan bütün yasal düzenlemelere hâkim olan öğrencilerin yetiştirileceği bu bölüm için kamu sektörünün yanı sıra özel sektörde de geniş çalışma imkânları bulabileceklerdir.

MEZUN ÖĞRENCİLERİN İSTİHDAM OLANAKLARI

Kamu Sektörü

Bu bölüm mezunları kamu sektöründe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabileceklerdir.

Özel İşletmeler

Özel işletmeler düzeyinde çalışanların özlük dosyalarının hazırlanması, çalışanların sigorta işlemlerin yürütülmesi de sosyal güvenlik bölüm mezunlarının iş tanımı içerisinde yer alır. Özel sigorta şirketlerinde satış pazarlama ve danışma elemanı olarak da çalışma imkânı bulabileceklerdir. Ayrıca işletmelerin muhasebe, halkla ilişkiler ve insan kaynakları departmanlarında çalışma olanakları bulabilirler.

TR