www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite
www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Birim Danışma Kurulu

Doç. Dr. Ahmet KAZAN
Başkan

Öğr. Gör. Dr. Arif GÜMÜŞ
Üye

Öğr. Gör. Muhammed Fatih ASLAN
Üye
Öğr. Gör. Dr. M. Paşa GÜLTAŞ
Üye

Öğr. Gör. Mehmet Tevfik ASİLTÜRK
Üye

Öğr. Gör. Sevilay TÜFENKÇİ KABAK
Üye

Ece UÇAR
Öğrenci Temsilcisi
TR