Akademik Birim Danışma Kurulu

Doç. Dr. Ahmet KAZAN
Başkan
Öğr. Gör. Sevilay TÜFENKÇİ KABAK
Üye

Öğr. Gör. Muhammed Fatih ASLAN
Üye
Öğr. Gör. Dr. M. Paşa GÜLTAŞ
Üye

Öğr. Gör. Mehmet Tevfik ASİLTÜRK
Üye

Öğr. Gör. Kübra DURMUŞ
Üye
Fatma ASLAN
Öğrenci Temsilcisi
TR