Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı

GENEL BİLGİLER

Ülkemizde, 1999 Marmara Bölgesinde meydana gelen deprem sonucu büyük kayıplar ve acılar yaşanmıştır. Bu acı tecrübeden sonra üniversitelerimizde afet ve acil durum kurtarma personeli yetiştiren birçok bölüm ile afet uygulama ve araştırma merkezleri açılmıştır. Bu amaçla; ülkemizin afet ve acil durumlara yönelik yetişmiş personel kaynağını oluşturmak ve geliştirmek için, üniversitemiz bünyesinde de Sivil savunma ve İtfaiyecilik Programı açılmıştır. İtfaiyecilik mesleğini, gelişmiş ülkelerin standartlarına ulaştırmak, itfaiye uygulamalarını en iyi şekilde yapmak, bu amaçla kullanılan ekipmanın teknik özelliklerini ve uygulama yöntemlerini bilmek ve geliştirmek çok önem arz etmektedir.

PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ

Programın genel olarak amacı; kamu kurum, kuruluş ve özel sektörde, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik temel kanun ve yönetmeliklerinin ilkelerini öğrenip karşılaşacakları problemlerin çözebilen, sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olup, gerekli olan algılama cihazlarını kullanabilmek ve bu maddelerin yangınına uygun söndürücü ile müdahale edebilen, bireysel ve grup olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, mesleki ve etik sorumluluk bilinci, itfaiyecilikte fiziki yeterlilik ve yangın önlemede kullanılan aktif ve pasif önlemleri çalıştırabilme yeteneğine sahip olabilme, bilgi ve becerilerini sivil savunma ve itfaiye alanında uygulayabilen teknik eleman yetiştirmektir.

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

 1. Sivil savunma ve itfaiyecilikte kullanılan araç gereç ve malzemelerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilir, ekipmanın operasyonlarda kullanım şekillerini öğrenebilir ve olay sonrası bakım ve temizliğini yapar.
 2. Sivil savunma ve itfaiyecilikte tehlikeli kimyasal maddeler hakkında bilgi sahibi olabilir, numune toplama kitlerini kullanabilir ve bu maddelere karşı müdahale organizasyonlarını yönetir.
 3. En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde alanıyla ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurma
 4. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma
 5. Sivil savunma ve itfaiyecilikte afet ve acil durumlar öncesinde gerekli planları hazırlayabilir, esnasında kısa sürede müdahale organizasyonlarını yönetebilir, sonrasında ise hasar tespit çalışmalarını yapabilir. Olay yeri inceleme yöntemlerini kullanarak olayın çıkış sebeplerini belirleyebilir ve rapor hazırlayabilir.
 6. İtfaiyenin temel esasları olan yanma ve yangın bilgisi, ekiplerin kurulumu ve görev dağılımları, yangına müdahale yöntemleri, itfaiye teşkilatının tarihçesi, misyonu, itfaiye eğitimlerinin standartları, itfaiye mevzuat ve yönetmeliklerinin uygulanması, yapılarda proje bilgisini uygulayabilme ve yerinde denetim çalışması gibi konularda beceri sahibi olabilir.
 7. Sivil savunma ve itfaiyecilikte arama ve kurtarma yöntemlerini öğrenerek, gerekli olan ekipmanın niteliklerini ve doğru kullanım şekillerini öğrenir.
 8. Hava alanlarında görev yapan hava arama kurtarma ekibinin (ARFF) görev tanımını, standartlarını, çalışma prensiplerini ve operasyon yöntemlerini kullanarak liderlik yapabilir ve olay yerini yönetir.
 9. Sivil savunma ve itfaiyecilikte görev yapan personelin mesleğin etik kurallarını öğrenme, kişisel yeterlilik, fiziksel güce sahip olma ve ekip ruhunun önemini kavrar.
 10. İtfaiyecilikte spesifik nitelik taşıyan orman yangınları, deniz yangınları ve endüstriyel yangınlar hakkında bilgi sahibi olmak, bu tür yangınlara karşı operasyon bilgisine sahip olabilir, olayı ve müdahale ekiplerini yönetir.
 11. Sivil savunma ve itfaiyecilikte gerekli olan fiziksel yeterliliği kazanabilir, grup içi dinamizmi sağlayabilir ve bulunduğu coğrafyayı doğru analiz eder.
 12. Afet ve acil durumlarda harita ve kroki okuyabilir, pusulayı etkin kullanır.
 13. Afet ve acil durum yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilir. Etkili bir iletişim becerisi kazanarak olay yerine müdahale çalışmalarına liderlik edebilir ve grup içerisinde etkin çalışır.
 14. Afet ve acil durumlarda temel ilk yardım uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilir ve karşılaşacağı psikolojik durumları doğru yönetir.
 15. Temel hukuki bilgiye ve mevzuat bilgisine sahip olabilir ve bunları kullanır.

ALINACAK DERECE

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı`ndan mezun olan öğrencilere ‘ön lisans diploması’ verilir.

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI MEZUN OLAN ADAYLARIN ÇALIŞABİLECEĞİ ALANLAR

 • Sivil savunma ve itfaiyecilik programını başarıyla bitirenler itfaiye daire başkanlıklarında ve itfaiye müdürlüklerinde itfaiye eri, itfaiye çavuşu ve itfaiye amiri olarak görev alabilmektedir.
 • Sivil savunma ve itfaiyecilik programı mezunları, il afet acil durum müdürlüğü ve il afet acil durum arama kurtarma birlik müdürlüklerinde tekniker ve arama kurtarma teknikeri olarak görev yapabilmektedir.
 • Sivil savunma ve itfaiyecilik programını başarıyla bitirenler, özel sektörde acil durum ekiplerinde görev alabilir ve bu ekipleri yönetebilmektedir.
 • Ülkemizde havalimanlarında uçuş güvenliği Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde 2005 yılına kadar itfaiye adı altında yürütülmüştür. Bu hizmetin önemi ve uluslararası standartların gereği olarak 03.10.2005 tarihinde bakanlar kurulu kararıyla DHMİ bünyesindeki itfaiye unvanı, ARFF (hava kurtarma ve yangınla mücadele) unvanını olarak değiştirilmiştir. Bu ekipler Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Standartlarına göre havadaki ve yerdeki uçaklarda meydana gelebilecek kaza-kırım ve acil durumlara müdahale etmektedir. Havaalanlarında uçuş güvenliğini sağlayan ekibin teknik personelden oluşmasından dolayı bu ekipler Sivil savunma ve itfaiyecilik programı mezunlarından oluşmaktadır.

MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ ALANLAR

Programdan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile

•     Acil Yardım ve Afet Yönetimi
•    Sosyal Hizmet bölümlerine devam edebilirler.

MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK BÖLÜMÜ

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

BİRİNCİ YARIYIL
D.KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS
İNG101 İNGİLİZCE I Z 3 0 3 3
TDB101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2
AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 0 2 2
SSİT 121 GENEL MATEMATİK Z 3 0 3 4
SSİT 105 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ Z 3 1 4 5
SSİT 107 SİVİL SAVUNMA VE KORUNMA BİLGİSİ Z 4 0 4 5
SSİT 109 İTFAİYE ARAÇ VE MALZEME BİLGİSİ Z 2 2 4 6
SSİT 103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Z 2 1 3 3
TOPLAM   21 4 22 30

 

İKİNCİ YARIYIL
D.KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS
İNG102 İngilizce II Z 3 0 3 3
TDB102 Türk Dili II Z 2 0 2 2
AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Z 2 0 2 2
SSİT 104 Yangına Müdahale Esasları Z 2 2 4 5
SSİT 108 Arama Kurtarma Teknikleri I Z 2 2 4 5
SSİT 110 Yanma ve Yangın Bilgisi Z 4 0 4 5
SDG12A Seçmeli Ders (12-A GRUBU) * S 3 0 3 4
SDG12B Seçmeli Ders (12-B GRUBU) * S 3 0 3 4
TOPLAM   21 4 25 30
SEÇMELİ DERS (12-A GRUBU)
SSİT 106 Acil Durum Yönetimi S 3 0 3 4
SSİT 118 Afet Psikolojisi S 3 0 3 4
SSİT 116 Endüstriyel Yangınlara Müdahale S 3 0 3 4
SEÇMELİ DERS (12-B GRUBU)
SSİT 120 Deprem Bilgisi S 3 0 3 4
SSİT 112 Yapı ve Tesisat Bilgisi S 3 0 3 4
SSİT 122 Genel İletişim S 3 0 3 4

* Seçmeli ders 12-A Grubundan 1 (Bir) tane ders seçilecektir.

** Seçmeli ders 12-B Grubundan 1 (Bir) tane ders seçilecektir.

ÜÇÜNCÜ YARIYIL
D.KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS
SSİT 201 Yangın Güvenliği ve Önlemleri I Z 4 0 3 5
SSİT 203 Arama ve Kurtarma Teknikleri II Z 2 2 3 5
SSİT 209 Temel İlk Yardım Z 2 1 3 4
SSİT 211 Tehlikeli ve Yanıcı Maddeler Z 3 0 3 4
SSİT 215 Yapılarda Yangın Güvenliği ve Proje Bilgisi Z 3 0 3 4
ÜSD001 Üniversite Ortak Seçmeli Ders S 2 0 2 2
SDG12A Seçmeli Ders (21-A GRUBU) * S 3 0 3 3
SDG12B Seçmeli Ders (21-B GRUBU) * S 3 0 3 3
TOPLAM   22 3 23 30
SEÇMELİ DERS (21-A GRUBU)
SSİT 205 Elektrik Tesisat Bilgisi S 3 0 3 3
SSİT 207 ARFF Uygulamaları S 3 0 3 3
SEÇMELİ DERS (21-B GRUBU)
SSİT 221 Oryantiring S 3 0 3 3
SSİT 213 İtfaiye Mevzuatı ve Standartları S 3 0 3 3
SSİT 223 İş Sağlığı ve Güvenliği S 3 0 3 3

* Seçmeli ders 21-A Grubundan 1  (Bir)  tane ders seçilecektir.

** Seçmeli ders 21-B Grubundan 1 (Bir) tane ders seçilecektir.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL
D.KODU DERS Z/S T U KREDİ AKTS
SSİT 202 Yangın Güvenliği ve Önlemleri II Z 4 0 3 5
SSİT 206 Yangın İncelemesi Z 3 1 3 5
SSİT 212 Malzeme Bilimi Z 3 0 3 3
STAJ200 STAJ Z 0 0 0 8
SDG22A Seçmeli Ders (22-A GRUBU) * S 3 0 3 3
SDG22B Seçmeli Ders (22-B GRUBU) ** S 2 1 3 3
SDG22C Seçmeli Ders (22-C GRUBU) *** S 3 0 3 3
TOPLAM   17 2 18 30
SEÇMELİ DERS (22-A GRUBU)
SSİT 204 Girişimcilik S 3 0 3 3
SSİT 214 Rapor Yazma Teknikleri S 3 0 3 3
SEÇMELİ DERS (22-B GRUBU)
SSİT 208 İtfaiyecilik Spor Eğitimi S 2 1 3 3
SSİT 222 Liderlik ve Ekip Yönetimi S 2 1 3 3
SEÇMELİ DERS (22-C GRUBU)
SSİT 210 Kriz Yönetimi S 3 0 3 3
SSİT 218 Deniz ve Orman Yangınları S 3 0 3 3

* Seçmeli ders 22-A Grubundan 1 (Bir) tane ders seçilecektir.

** Seçmeli ders 22-B Grubundan 1 (Bir) tane ders seçilecektir.

*** Seçmeli ders 22-C Grubundan 1 (Bir) tane ders seçilecektir.

 

DERS İÇERİKLERİ

BİRİNCİ YARIYIL

DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
İNG101 İNGİLİZCE I 3 0 3 3
Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler,may, might, could, can, must, not karşılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar ve fakat, böylece
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
TDB101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
AİİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2
İnkılapçılığın tanımı, evreleri, gelişme ortamı, Birinci Dünya Savaşı, cepheler, Osmanlı Devleti’nin parçalanması, ateşkes anlaşması, işgaller karşısında tepkiler, kongreler, Kuvayı Milliye ve Misakı Milli, TBMM açılışı, ordunun kurulması, Sevr ve Gümrü barışı.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 121 GENEL MATEMATİK 3 0 3 4
Temel kavramlar, rasyonel sayılar, bölme ve bölünebilme, denklemler, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma ve özdeşlikler, oran-orantı, sayı problemleri, kesir problemleri, yaş problemleri, yüzde problemleri, faiz problemleri, karışım problemleri, hız hareket problemleri, işçi ve havuz problemleri, kümeler
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 105 İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ 3 1 4 5
Yangın Güvenliği nedir?, (Korunma – Önlem, Söndürme), İtfaiyenin tarihçesi (Geçmişteki Durum, Günümüzdeki Durumu, Dünya Ülkelerindeki Durumu), İtfaiye Organizasyonu (Yerel, Gönüllü, Askeri, Sanayi, Orman , Deniz), İtfaiye ve İtfaiyecinin Görevleri, Çalışma Alanları, Motivasyon.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 107 SİVİL SAVUNMA VE KORUNMA BİLGİSİ 4 0 4 5
Sivil  Savunma  ve  Korunma  Dersine  Giriş,  Sığınaklar  ‐  Karartma  ‐  İaşe  ve  Depolama  İşlemleri,  Korunma  tedbirleri,  Sivil  Savunma  Planlarının  hazırlanması,  KBRN  tehlikeleri  ve  riskleri,  KBRN  müdahale  yöntemleri,  Temizlik  ve  arındırma faaliyetleri, KBRN olaylarında olay yeri yönetimi, Özel Konu: Sektörden Uzmanların Deneyimlerinin Değerlendirilmesi.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 109 İTFAİYE ARAÇ VE MALZEME BİLGİSİ 2 2 4 6
İtfaiyede kullanılan araç ve malzemelerin tarihsel gelişimi, Genel Malzeme Bilgisi, Personel Koruyucu Donanımları, Söndürme Gereçleri, Kurtarma Ekipmanları.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2 1 3 3
Bilgisayarın Tarihçesi, Bilgisayar Teknolojilerinin Gelişimi, Donanım Birimleri, Donanım Birimlerinin Yaptıkları Görevler, Donanım Birimlerinin Özellikleri, Veri, Veri Dönüşümleri, Sayı Sistemleri, İnternet Teknolojileri, İş Hayatında Teknoloji, Teknoloji Çağının Problemleri.

 

İKİNCİ YARIYIL

DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
İNG102 İNGİLİZCE II 2 0 2 2
Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, will, would, should; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları, sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar, edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
TDB102 TÜRK DİLİ II 2 0 2 2
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
AİİT102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2 0 2 2
Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savaşı, Büyük taarruz, Mudanya’dan Lozan’a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye’nin gündemi
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 104 YANGINA MÜDAHALE ESASLARI 2 2 4 5
Müdahaleye hazırlık (Strateji, Emniyet (yangın yeri tehlikeleri), Ekiplerin yerleşimi, Ekiplerin organizasyonu), Müdahale teknikleri (Binaya giriş, Kurtarma, Kontrol Altına alma, Söndürme, Soğutma), Su temini.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 108 ARAMA KURTARMA TEKNİKLERİ I 2 2 4 5
Arama ve kurtarma tanımı ve genel kavramlar; Trafik kazalarında kurtarma; Asansörden kurtarma; Yüksekten kurtarma; Yangından kurtarma; Kuyular hakkında bilgi ve kurtarma.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 110 YANMA VE YANGIN BİLGİSİ 4 0 4 5
Genel Tanımlar, Ölçme Birimleri ve dönüşümler, SI, İngiliz ve Amerikan sistemleri. Maddenin üç hali, Fiziksel Özellikleri (Katı, sıvı, gazların yanma özellikleri, tutuşma, Parlama, patlama), ısı ve etkileri, yanma prosesi, zincirleme reaksiyon, yangın sınıfları ve söndürme maddeleri, su, köpük, toz ve gaz söndürücüler.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 106 ACİL DURUM YÖNETİMİ 3 0 3 4
Felaket Bazlı Acil Durumların Tanımı; Doğa ve İnsan Faktörü;  Yangın kaynaklı Acil Durum;Toprak kaynaklı Acil Durum; Hava ve İklim Kaynaklı Acil Durum; Su kaynaklı Acil Durum;  İnsan kaynaklı Acil Durum;Küresel ısınma ve Sonuçları, Alınacak Önlemler; Acil Durum Denetim ve Kontrol; Değerlendirme ve Risk Analizleri;  Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 118 AFET PSİKOLOJİSİ 3 0 3 4
İnsan psikolojisinin temel ilkeleri, Afet psikolojisi, Afet öncesi psikoloji, Çalışmalar esnasında psikoloji, Stres yaratan sebeplerin incelenmesi, Çalışmalar sonrası psikoloji, Travma psikolojisi, Psikolojik travmanın etkileri, Afet yaşantısının aşamaları, Travma sonrası stres belirtileri, Fiziksel belirtiler, Terapi, Afet yeri özellikleri ve eşgüdüm, Psikolojik yardım, yönlendirme ve motivasyon.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 116 ENDÜSTRİYEL YANGINLARA MÜDAHALE 3 0 3 4
Yangın güvenliğinin esasları, Yangın tehlikesi terminolojisi, Hidrokarbonların özellikleri, yanma esnasındaki özellikleri, Petrol ürünlerinin mühendislik ve teknik özellikleri, Sık kullanılan kimyasalların yangın ve patlama teknik özellikleri,

Çevresel etkiler ve olası önlemler. İlgili kanun ve yönetmelikler, Vaka çalışmaları.

DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 120 DEPREM BİLGİSİ 3 0 3 4
Deprem  nedir? Depremin  oluş  nedenleri,  deprem  çeşitleri,  tektonik,  volkanik,  çöküntü  depremleri, magnitude, şiddet, hasar kavramları, deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında  yapılması gerekenler.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 112 YAPI VE TESİSAT BİLGİSİ 3 0 3 4
Yapı Tanımı ve çeşitleri, binayı oluşturan elemanlar, taşıyıcı örtü, tesisatlar, çatılar ve bacalar, merdivenler, proje tanımı ve çeşitleri, mimari proje paftaları, vaziyet planı (kroki) çizimi.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 122 GENEL İLETİŞİM 3 0 3 4
Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirebilmek, mesleki konularla ilgili yazışma ilkelerini uygulayabilmek, iletişim tekniklerini karşılaştırıp uygun olanını uygulayabilmek amacı ile gerçekleştirilen grup etkinlikleri.

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 201 YANGIN GÜVENLİĞİ VE ÖNLEMLERİ I 4 0 3 5
Kapsamı, önemi, amaçları,Yapısal Önlemler (Pasif, Aktif), Risk Değerlendirilmesi (İşyeri organizasyonu, Elektrik ve mekanik tesisat, Üretim Prosesi, Kimyasal tehlikeler, Ateşli ve sıcak işlemler, Enerji sistemi, Bakım-Onarım, temizlik, Depolar, İnsan). 
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 203 ARAMA VE KURTARMA TEKNİKLERİ II 2 2 3 5
Kentsel arama ve kurtarma; Dinleme cihazının kullanım esasları; Dayanak ve destek sistemlerini oluşturma; Afet planlaması ve uygulaması; Sualtı arama-kurtarma.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 209 TEMEL İLK YARDIM 2 1 3 4
Tanım, İlk yardımın amacı ve temel ilkeleri, Kazalar, ilk ve acil yardım gerektiren durumlar; Yaşamsal Tehlike içeren Acil Durum Nasıl Saptanır; Nasıl ve Ne Zaman Uygun Bir Şekilde Acil Tıbbi Sistemi Harekete Geçirilmelidir; Acil Durum Sonucunda Nasıl Fark Yaratılır; Temel Hayat Desteği Nasıl Sağlanır; Acil Müdahale ve Hayatta Kalma Zinciri; Tıbbi Acil Durum, Ani Hastalık İşaret ve Belirtileri; Acil İlk Yardım Teknikleri; Anatomi ve Fizyoloji; Normal Vücut Fonksiyonları; Travmalar ve genel vücut yardımları; Kanamalar; Kalp Krizi ve Felç Durumu İçin Risk Faktörleri; Kalp Krizi, Boğulma Durumunda İlk Yardım; Zehirlenmeler, Kırık ve çıkıklar, Burkulma gibi durumlarda yapılacak ilk yardım; Yanıklar ve Yanıklara ilk yardım; Genel Triaj İlkeleri; Çıkartma ve kurtarma, Hasta taşınması.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 211 TEHLİKELİ VE YANICI MADDELER 3 0 3 4
Tehlikeli Maddelerin Tanımı Ve Sınıflandırılması; Patlayıcı Maddeler; Gazlar; Yanıcı Sıvılar ve Katı Maddeler; Oksitleyici Maddeler; Zehirli ve İğrendirici Maddeler; Radyoaktif Maddeler; Dağlayıcı Maddeler; Diğer Tehlikeli Maddeler; Maddelerin Tehlikelilik Özellikleri; Kodlama ve etiketleme sistemleri; Alınması Gerekli Önlemler; Koruyucu Teçhizat Seçimi ve Kullanılması; Tehlikeli madde yangınlarına müdahale esasları.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 215 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE PROJE BİLGİSİ 3 0 3 4
Yapı tasarımında yangın güvenlik önlemleri. Mimari tasarım aşamasında öngörülen yangın güvenliği önlemleri. Yapının arazi üzerindeki konumu, konum planlaması, diğer yapılarla olan ilişkiler. Yangın yüklerinin tanımı, saptanma yöntemleri, duman perdeleri, Havalandırma ve Bölme duvarları. Mekan içi uygulama örnekleri Mekan dışı uygulama örnekleri. Kaçış yollarının planlanması yatay kaçış yolları, düşey kaçış yolları, kaçış yollarının aydınlatılması. Yapı malzemelerinin yangın karşısındaki davranışları ve alınabilecek önlemler, doğal taşlar ve seramiklerin yangına dayanımı, Ahşap , çelik yapıların yangına dayanımı Plastik, beton ve bitümlü gereçlerin yangına dayanımı. Isı yalıtım gereçleri, taşıyıcı sistemin yangından korunumu. Aktif- Pasif yangın güvenlik önlemleri ; Gelişmiş güvenlik önlemleri tarihi yapıların yangın güvenlik önlemleri.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 205 ELEKTRİK TESİSAT BİLGİSİ 3 0 3 3
Elektrikle ilgili genel kavramlar; Elektrik tesisatı; Tesisat yönetmelik maddeleri; Ko­ruyucu malzemeler; Elektrik işlerinde güvenlik ön­lemleri ve Acil durum; Elektrik tesisatında kullanılan elemanlar (anahtar, merdi­ven otomatiği, fluoresan lamba, akkor flamanlı lamba, özel lambalar, priz tesisatları, kaçak akım rö­lesi, aşırı-düşük gerilim rölesi, sigorta, elektrik sa­yacı); İzolatör bağlantıları, Kablo bağlantıları, Topraklama tesisatı; İletken bağlantı noktalarının yalıtımı ve yalıtkanlık deneyi; Para­toner ve anten tesisatları; Aydınlatma, güç dağıtım, tele­fon, televizyon, sinyalizasyon panoları; Asansör elektrik tesisatı.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 207 ARFF UYGULAMALARI 3 0 3 3
Havaalanı kurtarma ve yangına müdahale mevzuatı, Alarm çeşitleri ve tanımlamalar, Havaalanı tasnifi, sorumluluk alanı, Uçak yakıtları, Kişisel koruyucu ekipman ve kıyafetler, ARFF araçları ve özellikleri, Kurtarma ve yangına müdahale prosedürleri, Havaalanı yangınlarında kullanılan söndürme maddeleri, Acil durum yönetimi çoklu ölüm ve yaralanmalarında olay yeri yönetimi, Motor yangınları, ARFF araçları ve özellikleri, Zorla giriş yöntemleri, Acil eylem planları
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 221 ORYANTİRİNG 3 0 3 3
Oryantiringle ilgili bilgi ve becerilerin öğretilmesi, Harita ve pusula ile yön bulmayı, arazide herhangi bir hedefi bulmayı öğretmek.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 213 İTFAİYE MEVZUATI VE STANDARTLARI 3 0 3 3
İtfaiye mevzuatının tanımı ve kapsamı, 1580 sayılı Belediyeler kanununda itfaiyenin yeri, 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri kanununda itfaiyenin yeri, 18851 sayılı İtfaiye teşkillerinin kuruluş esaslarına dair yönetmelik, Türkiye yangından korunma yönetmeliği, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, İlgili diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler, İtfaiye teşkilatlarının sorunları ve gelişmeler, Konularına göre standartlar: Ürün standartları, Test standartları, Uygulama standartları, Tanım ve Tarihler, Hizmet standartları.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 223 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 3 0 3 3
İş Sağlığı ve Güvenliğini nedir, İş Sağlığı ve Güvenliği hukuku ve mevzuatı, Risk Yönetimi ve Değerlendirme Analizleri, Risk etmenleri ve Tehlikeler, Ergonomi ve Fiziksel Risk Etmenleri, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları, İş güvenliği Ekipmanları, Kişisel Koruyucu Donanımlar ve önleyici tedbirler, Atölye ve Laboratuvar Güvenliği, Yangın ve Yangından Korunma Yöntemleri, İlkyardım ve çeşitleri, İlkyardım malzemeleri ve uygulama yöntemleri

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 202 YANGIN GÜVENLİĞİ VE ÖNLEMLERİ II 4 0 3 5
Risk ve zarar azaltma, Yangın Güvenlik Yönetimi, Acil Durum Planlaması, Eğitim ve Tatbikat Planlaması.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 206 YANGIN İNCELEMESİ 3 1 3 5
Tanımı, Tarihçe, Yangın araştırmacısının özellikleri, Oluşma nedenlerine göre yangın sınıflandırılması (Doğal nedenler, Kaza, ihmal, tedbirsizlik nedeniyle yangınlar, Kasıtlı yangınlar) Yangın çıkış yeri belirlenmesi, Olay yeri incelemesi, Laboratuvar çalışması, Ölümlü yangınlar, Bilgi ve bulguların değerlendirilmesi, rapor yazımı.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 212 MALZEME BİLİMİ 3 0 3 3
İtfaiye İlk Yardım Donanımları, Teknik Yardım Donanımları, Tehlikeli  Madde Müdahale Donanımları, İtfaiye  Araçları, Müdahale Araçları, Kurtarma Araçları, Destek Araçları.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 204 GİRİŞİMCİLİK 3 0 3 3
Yönetim ve yöneticinin tanımı ve özellikleri, karar alma, karar türleri, karar alma aşamaları, planlamanın tanımı, plan ve plan türleri, organizasyonun tanımı, organizasyonun ilkeleri, organizasyon şemaları, yürütme, insan kaynakları yönetimi, kariyer planlama, performans artırma ve değerlendirme,  iş gören eğitimi ve seçimi, kontrol ve kontrol türleri, toplam kalite yönetiminin tanımı ve ilkeleri.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 214 RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ 3 0 3 3
Risk ve analiz raporlarının yazımı. Değerlendirme, denetim ve kontrol raporlarının düzenlenmesi.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 208 İTFAİYECİLİK SPOR EĞİTİMİ 2 1 3 3
Kondisyon sağlayıcı egzersizlerle fiziki güç ve dayanıklılığın artırılması. 100m engelli koşu, Motopompla ekip çalışması uygulaması, Kule (Tırmanma duvarı), 4x100m engelli koşu, Spor oyunları.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 222 LİDERLİK VE EKİP YÖNETİMİ 2 1 3 3
Ekip Kavramı, Ekip Çalışması ve Önemi, Ekipsel Davranış Özellikleri, Ekip Üyesinin Sahip Olması Gereken Özellikler, Ekip Oluşum Süreci, Ekip Gelişimde Aşamalar, Arama Kurtarmada Liderlik Terminolojisi, Liderliğin İşlevi, Acil Durum Yönetimi Liderlik Modeli, Liderlik Kuramları, Ekiplerde Liderliğe Gereklilik, Liderliğin Önemi ve Karekterleri.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 210 KRİZ YÖNETİMİ 3 0 3 3
Felaket Bazlı Kriz Durumlarının Tanımı; Doğa ve İnsan Faktörü; Yangın kaynaklı Acil Durum; Toprak kaynaklı Acil Durum; Hava ve İklim Kaynaklı Acil Durum; Su kaynaklı Acil Durum; İnsan kaynaklı Acil Durum; Küresel ısınma ve Sonuçları, Alınacak Önlemler; Acil Durum Denetim ve Kontrol; Değerlendirme ve Risk Analizleri;  Kriz Analiz Raporlarının Hazırlanması.
DERS KODU DERS ADI T U KREDİ AKTS
SSİT 218 DENİZ VE ORMAN YANGINLARI 3 0 3 3

Orman Yangını Tanımı; Orman Yangını ve Yol Açtığı Zararlar; Yangın Çıkış Sebepleri; Orman Yangını Türleri; Yangın yayılış modeli ve yanma tipleri; Orman yangınlarını etkileyen faktörler; Orman yangınlarıyla ilgili yasal mevzuat; Orman yangınlarında meteorolojik faktörler; Orman Yangını Söndürme Metodları; Orman Yangınlarında Telsiz Haberleşmesi; Orman Yangınlarında Uçak ve Helikopter Kullanımı; Orman yangınları denetim ve kontrol araçları.

Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Temel Eğitimi (Gemide yangınla mücadele organizasyonu, Yangınla mücadele cihazlarının yerleri ve acil durum kaçış yolları, Yangın ve patlamanın elemanları (yangın üçgeni), Tutuşma türleri ve kaynakları, Yanıcı maddeler, yangın tehlikeleri ve yangının yayılması, Yangına karşı sürekli dikkat ve uyanıklık gereksinimi, Gemide yangına karşı yapılması gerekenler. Yangın ve duman araştırma ve otomatik alarm sistemleri, Yangının sınıflandırılması ve kullanılması uygun yangın söndürücü maddeler, Yangınla mücadele teçhizatı ve gemideki yeri, Öğrenilmesi gerekenler. Sabit tesisler, Yangınla mücadele edenlerin teçhizatı (itfaiyeci donanımı), Kişisel teçhizat, Yangınla mücadele araçları ve teçhizatı. Yangınla mücadele yöntemleri, Yangın söndürücü maddeler. Yangınla mücadele usul ve işlemleri, Yangınla mücadele ve etkin kurtarma için solunum cihazlarının kullanılması.

 

TR