Staj Başvuru

STAJ DOKÜMANLARI

Staj Başvuru Evrakları

Staj Defteri

FR-0027 SGK Staj Formu

〉 FR-0026 Öğrenci Staj Değerlendirme Formu

FR-0175 Staj Başvuru Formu-Kurum Dilekçesi

FR-0028 Stajer Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu

2022 YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

Okulumuz öğrencileri 2022 yaz stajlarını 18.07.2022 ile 26.08.2022 tarihleri arasında yapacaklardır. (Stajını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden Staj Seferberliği kapsamında yapacak olan öğrencilerimizin staj tarihlerinin yukarıda belirtilen tarihlerden farklı olması halinde, bu durumu en geç 17.06.2022 tarihine kadar Bölüm Staj Sorumlusuna bildirmeleri zorunludur.) Öğrencilerimizin staj sürecinde aşağıdaki adımları takip etmeleri gerekmektedir.

STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER

EK-1 (STAJ BAŞVURU FORMU) iki nüsha doldurularak staj yapılacak yere onaylatılacaktır. (Bu belge en geç 17 Haziran 2022 tarihine kadar Bölüm Başkanına inceletilerek onaylatılacaktır. Ardından bir nüshası Bölüm Staj Sorumlusuna imza karşılığında teslim edilecek, diğer nüshası ise staj yapılan yerden talep edilmesi durumunda teslim edilmek üzere öğrencide kalacaktır.)

EK-2 (STAJ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE DİLEKÇE) ve EK-3 (TAAHHÜTNAME) formlarının çıktısı alınarak doldurulacak ve Bölüm Staj Sorumlusunun kontrolü sonrasında kendisine imza karşılığı teslim edilecektir. Bu işlemin ardından Staj Defteri öğrenci işlerinden alınabilecektir.
(Staj defteri okulumuz öğrenci işlerinden karton kapakla ciltli olarak temin edebileceği gibi, web sayfamızdan pdf olarak indirilip, 5. sayfası (“YAPILAN İŞLER” sayfası) 30 adet çoğaltılarak da kullanılabilecektir.)

STAJ SÜRESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Öğrencilerimiz staj için zorunlu olan 30 iş günü boyunca stajlarına fiilen devam edecek ve EK-5 te yer alan “İŞYERİNDE DEVAM DURUMUNU GÖSTERİR ÇİZELGE” yi günlük olarak doldurarak, staj yaptığı birimdeki yetkiliye onaylatacaklardır.

STAJ BİTİMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Staj bitiminde aşağıdaki evraklar eksiksiz olarak doldurularak, Bölüm Staj Sorumlusuna en geç 10 Ekim 2022 tarihine kadar imza karşılığı teslim edilecektir. (Bu tarihten sonra getirilen evraklar teslim alınmayacak ve staj geçersiz sayılacaktır.)

TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR

1) Staj yapılan işyeri tarafından gizlilik kurallarına uyarak doldurulacak olan EK-4 (STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN STAJ EĞİTİMLERİ HAKKINDA İŞ YERİ RAPORU)

2) Öğrenci işlerinden veya web sitemizden alınan ve staj süresince günlük olarak okunaklı bir şekilde
doldurularak staj yaptığı kurumdaki yetkili kişiye günlük olarak imzalatılan staj defteri

NOTLAR:
NOT 1: Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri staj günü olarak kabul edilmeyecektir.
NOT 2: Bölüm Staj Sorumlusu, her bölümün Bölüm Başkanıdır.
NOT 3: Cumhurbaşkanlığı Staj Seferberliği kapsamında staj yapacak olan öğrencilerimiz de bu adımları takip edeceklerdir.

 

TR