Öğrenci Topluluk Başvuruları

〉 Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Topluluk Kurulma Aşamasında Gerekli Olan Formlar

Öğrenci Topluluğu Kurma Online Başvuru
〉 FR-0238 Topluluğun Kurulması İçin Gerekli Evraklar
〉 FR-0239 Topluluk Akademik Danışmanlık Dilekçesi
〉 FR-0240 Topluluk Asil Üyeler
〉 FR-0241 Topluluk Faaliyet Planı
〉 FR-0242 Topluluk Kapak
〉 FR-0243 Topluluk Kurucu Üye Dilekçesi
〉 FR-0244 Topluluk Kuruluş Dilekçesi
〉 FR-0245 Topluluk Üye Listesi
〉 FR-0272 Öğrenci Toplulukları Örnek Tüzüğü

Topluluk E-Posta Talep Formu

〉 FR-0252 E-Posta Talep Formu

Etkinlik, Sponsorluk, Araç ve Faaliyet Formları

〉 FR-0230 Ögrenci Toplulukları Etkinlik Online Talep Formu
〉 FR-0231 Öğrenci Toplulukları Etkinlik Talep Formu
〉 FR-0232 Öğrenci Toplulukları Faaliyet Değerlendirme Formu
〉 FR-0233 Öğrenci Toplulukları iç Denetim Formu
〉 FR-0234 Öğrenci Toplulukları Sonuç Bildirim Formu
〉 FR-0235 Topluluk Akademik Yılı Faaliyet Raporu
〉 FR-0236 Araç Talep Formu
〉 FR-0237 Topluluk Sponsor Bağış Formu

Etkinlik Talepleri Ek Formlar

〉 EK-2 Etkinlikte Görev Alacak İzinli Sayılacak Öğrenciler Formu 
〉 EK-3 Konuşmacı Eğitimci Bilgi Formu
〉 EK-4 Konaklama Bilgi Formu
〉 EK-5 Ulaşım Bilgi Formu
〉 EK-6 Gezi Katılım Formu
〉 EK-7 Sponsor Bilgi Formu
〉 EK-26 Sağlık Bilgi Formu

Diğer Formlar

〉 FR-0246 Topluluk Genel Kurul Toplantı Tutanağı
〉 FR-0247 Topluluk İstifa Dilekçesi
〉 FR-0248 Toplulukları Güncelleme
〉 FR-0275 Fakülte – MYO Araç Talep Formu
TR