www.ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Personel

Öğr. Gör. Burcu GÖKATALAY
Program Başkanı
Öğr. Gör. Kübra DURMUŞ
Öğr. Gör. Nur OMAK COŞKUN
TR