Akademik Personel

Öğr. Gör. Burcu GÖKATALAY
Öğr. Gör. Kübra DURMUŞ
Öğr. Gör. Nur OMAK COŞKUN
TR